Menu

St Sebastiaansbrug weer open


Delft – 12 juni 2020 - Afgelopen vrijdag 12 juni is vanaf 12.00 uur de nieuwe Sebastiaansbrug open voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. Een paar dagen later mochten de bussen over de brug.
Openingstoespraken waren te horen van Martina Huijsmans, wethouder van Delft, Floor Vermeulen namens Provincie Zuid-Holland en van Marc Rosier die de Metropoolregio vertegenwoordigde. De moeizame en langdurige onderhandelingen over het financieren van de brug waren vergeten en kijk eens hoe mooi hij erbij ligt.

Aat Snaterse sprak met Marc Rosier vooral over de zegeningen van lijn 19 die de TU-campus en ook het vernieuwde station Delft Campus met de stad zal gaan verbinden.
Woensdag 17 juni is tussen 10 en 12 uur het gesprek te horen in Delft Centraal. Herhaling om 13 en om 17 uur.