Menu

Bachkoor Holland komt niet naar Delft voor Matthäus Passion


Delft – 19-03-2020 - Het Bachkoor Holland volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid in zake het coronavirus en heeft daarom besloten de aanstaande concerten van de Matthäus Passion uit te stellen tot 2021. Ze heeft dat gedaan in samenspraak met burgemeester Broertjes van Hilversum, burgemeester Van Bijsterveldt van Delft en de Stichting Matthäus Passion Lochem.

De concerten stonden gepland in Delft op Witte Donderdag 9 april en Goede Vrijdag 10 april. Aan het concert zouden meewerken het Concertgebouw Kamerorkest, Mikael Stenbaek (Evangelist), Niklaus Kost (Christus), Siri Thornhill (sopraan), Helen Charlston (mezzosopraan), Thomas Michael Allen (tenor), Halvor Melien (bas), het Haags Matrozenkoor en dirigent Gijs Leenaars.

Tickets blijven volgend jaar ook geldig
Alle musici en medewerkers van het Bachkoor Holland betreuren deze situatie ten zeerste. De organisatie geeft nu de hoogste prioriteit aan de gezondheid van het publiek, de musici en medewerkers en het verantwoord organiseren van concerten. Het publiek is inmiddels op de hoogte gesteld. Bezoekers die een kaart hebben gekocht, mogen met deze tickets volgend jaar naar de uitvoeringen van de Matthäus Passion tijdens het 100-jarig jubileum van het Bachkoor Holland.

Mogelijkheid tot het doen van een gift
Het stopzetten van de kaartverkoop treft het koor enorm en heeft verstrekkende financiële gevolgen voor de organisatie. Het koor wil een beroep doen op de bezoekers om het Bachkoor Holland te helpen deze moeilijke tijd door te komen, zodat het ook in de toekomst concerten kan blijven organiseren en in 2021 het 100-jarig jubileum kan vieren. Het doen van een gift op rekeningnummer IBAN NL84 ABNA 0488 8683 78 ten name van Stichting Bachkoor Holland o.v.v. van ‘Gift’, wordt dankbaar aanvaard.