Menu

Deelfietsenaanbieder Mobike levert wegwerpfietsen


Delft 01-02-2020 – Oppositiepartij ChristenUnie is ontevreden over de werkwijze van deelfietsenaanbieder Mobike. Volgens de partij worden tweewielers overal in de stad achtergelaten en is er eerder sprake van een wegwerpfiets dan een deeltijdfiets. 6 februari evalueert de raadscommissie RenV Mobike.
Volgens de ChristenUnie ervaren inwoners van Delft  overlast en verrommeling van de openbare ruimte. Men ergert zich aan locaties en wijze waarop gebruikers Mobikes achterlaten. Handhavers hebben al sinds maart 2018 65 fietsen verwijderd. Om te voorkomen dat de fietsen overal rondslingeren stelde de gemeente zelfs no-parking zones in. “Mobike stimuleert een wegwerpmentaliteit. Het eind van je rit is het eind van je verantwoordelijkheid”, stelt CU-raadslid Bert van der Woerd.

Vaste uitgifte- en inleverlocaties
Het college van b en w concludeert dat Mobikes voorzien in een mobiliteitsbehoefte en noemt de pilot succesvol. ChristenUnie Delft wil Mobikes toestaan, mits er sprake is van een aantal uitgiftelocaties en inleverlocaties. Van der Woerd: “Het is niet acceptabel dat Mobikes wel strooifietsen lijken. Delftenaren willen niet wachten totdat er onveilige situaties ontstaan en de stallingscapaciteit tekortschiet.”

Bijna 20% van de ritten is gerelateerd aan een station. 32% van de ritten heeft start-of eindpunt in het TU-campusgebied. Bedrijven op TU Delft Science Park zagen met Mobike het probleem van vervoer tussen locaties opgelost en verwachtten een betere bereikbaarheid vanaf de Delftse stations.

Onderzoek heeft laten zien, dat het gemiddeld gebruik 1,6 ritten per dag is en op drukste dagen 3,8. Volgens de praktijk van de privéfiets zijn dat er gemiddeld twee, namelijk een heenrit en een terugrit. Op drukke tijden zijn dat er vier of meer. Deelfietsen worden minder intensief gebruikt dan aanvankelijk werd aangenomen.

Mobike benaderde de gemeente Delft eind 2017 om een proef te houden. Dergelijke deelsystemen kennen drie concepten. Eén locatie, zoals bij de OV-fiets. Verscheidene vaste locaties. En free-floating: de gebruiker kan binnen een bepaald gebied (een gemeente) een fiets onbeheerd in de openbare ruimte achterlaten, Mobike