Menu

De Kleurrijke Delvenaar 2020 is…


Delft – 17-01-2020 - Om een inwoner van Delft in het zonnetje te zetten is de eretitel Kleurrijke Delvenaar in het leven geroepen. De titel is een eerbetoon aan Delvenaar Joost Verhoeff, die zich met hart en ziel voor de stad inzette. Hij overleed, maar om de herinnering in leven te houden is de eretitel Kleurrijke Delvenaar ontstaan. Nu vindt op zijn geboortedag (6 februari) de uitreiking van de Kleurrijke Delvenaar 2020 plaats in Delftse Molen de Roos aan de Phoenixstraat 111.   

 

De prijsuitreiking heeft ook een inhoudelijk thema: Delft Blue Zones. Dit zijn ‘zones’ oftewel plekken waar de natuurlijke bronnen van de aarde niet uitgeput worden. De avond zal gevuld worden met lezingen over succesvolle projecten rond dit thema. En de winnaar van de titel wordt bekend gemaakt. Kaarten zijn te koop via de website. 

Wie komt in aanmerking 
Delvenaren die in aanmerking komen voor de eretitel worden beschreven op de website van Kleurrijke Delvenaar: ‘Delvenaren die zich al jaren onbaatzuchtig inzetten voor hun buurt, voor anderen, voor een vrolijke, speelse, kleurrijke stad. Vaak achter de schermen en zonder het van de daken te schreeuwen. Soms al jaren aan een stuk en dwars tegen de stroom in.’

Komt er meteen een naam in je op? Je kunt een mail sturen met een suggestie, motivatie en achtergrond naar de jury via info@kleurrijkedelvenaar.nl.