Menu

Burgemeester Van Bijsterveldt wil eerst landelijke wetgeving rond lachgas af wachten


Delft – 17-01-2020 - Onafhankelijk Delft wil via de APV het gebruik van lachgas ontmoedigen. Het idee van deze partij krijgt veel steun in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De fractie van Onafhankelijk Delft wees op de plannen van het kabinet om de handel in lachgas te verbieden en op andere gemeenten die daarop vooruitlopend zelf beperkingen in de APV hebben opgenomen. Andere fracties, waaronder CDA, ChristenUnie, D66 en de PvdA steunden het pleidooi van Onafhankelijk Delft.  Maar  burgemeester Marja van Bijsterveldt nam die suggestie niet over.  Zij adviseerde de commissie eerst de landelijke wetgeving af te wachten. Wellicht dat Delft via een ventverbod in evenementenvergunningen het gebruik van lachgas kan beperken. Dat wil de burgemeester verder laten uitzoeken. Onafhankelijk Delft vond dat niet ver genoeg gaan en kondigde voor de komende raadsvergadering een amendement aan.