Menu

Delft bloeit ook in 2020 weer dankzij DelftBloeit


Delft – 02-12-2019 – De Stichting DelftBloeit zal op woensdag 11 december samen met leerlingen van Delftse basisscholen 150.000 tulpenbollen planten op twee braakliggende terrein in onze stad. Dat kan dit jaar niet in de buurt van het station. Daar wordt immers volop gebouwd. Er zijn twee nieuwe plekker gevonden. Een langs de Papsouwselaan tussen de Industriestraat en de Nijverheidstraat en nen op de hoek van de Voorhofdreef en de Martinus Nijhofflaan.

Er zijn al heel wat bloembollen machinaal geplant.  Dat gebeurt op een bijzondere manier. De graszoden worden gelicht en de bollen worden eronder ‘verstopt’. Daarna is de grasmat terug gelegd en zie je er niets meer van. In april volgend jaar komen de tulpen dan boven het gras uitsteken.  Deze keer hebben ruim 200 kinderen van de Parkschool, OBS de Horizon , de Eglantier en Monseigneur Bekkerschool meegeholpen met het poten van de bollen. De materialen die nodig zijn voor het handmatig planten van de bollen werden beschikbaar gesteld door Duurzaamheidscentrum De Papaver. Leerlingen van de afdeling Groen van het Grotius College Praktijkschool hebben geholpen met het voorbereiden van de velden.