Menu

Mogelijk environmental DNA (eDNA) inzetten bij beschermingen oppervlaktewater


Delft – 31-10-2019 - Delfland onderzoekt de mogelijkheid om op basis van environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Deze innovatieve techniek kan mogelijk helpen bij het terugdringen van lozingen en lekkages en zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in ons gebied. Samen met partners werkt Delfland hard aan om het water in haar gebied schoner te krijgen. Op veel plekken zitten er nog teveel chemische stoffen en voedingsstoffen in, vanuit onder meer de kassen en de landbouw. Van de vervuilingen die Delfland vindt, is het vaak niet mogelijk precies aan te geven van welk bedrijf deze afkomstig zijn. 
Om daar meer grip op te krijgen, doet men nu onderzoek naar de mogelijkheden om met environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen. De eDNA-methode gaat ervan uit dat bij elke lozing of lekkage ook DNA in het water komt van het gewas dat in de betreffende kas wordt gekweekt. 
Als blijkt dat de methode werkt, dan kan deze in de praktijk worden ingezet. Als de bron van de vervuiling kan worden achterhaald, dan kan Delfland samen met de betreffende ondernemer herhaling voorkomen.