Menu

Delft Wow vaart toch mee


Delft – 03-07-2019 – Als het Varend Corso in het weekeinde van 2, 3 en 4 augustus door de regio's Westland, Delfland en Rijnmond vaart zal daar ook een Delftse boot bij zijn. Het zag er aanvankelijk naar uit dat Delft niet zou deelnemen aan de stoet van versierde boten, maar op het laatste moment is dat nu opeens wel mogelijk. De stichting kwam 4000 euro te kort op een totale begroting van 20.000 euro. Nachtburgemeester Leo Quack had om die reden aanvankelijk de deelname afgeblazen. Er was bovendien een flink te kort aan vrijwilligers.  Nu komt er toch een boot. Alleen zal die met het aangepaste budget worden verwezenlijkt. De boot kreeg de naam ‘Delft Wow’. Minder duur, maar toch heel fraai is nu het motto. Er kunnen nog wel wat vrijwilligers bij, maar men is met hernieuwd elan begonnen aan de boot