Menu

TU Delft en gemeente Delft intensiveren samenwerking


Delft – 04-06-2019 - De afgelopen jaren werkten de gemeente Delft en de TU Delft al samen aan gebiedsontwikkeling. Om deze samenwerking te bekrachtigen en te intensiveren, tekenden Co Verdaas, hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde en Gido ten Dolle, directeur Ruimte & Economie van gemeente Delft de samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling. Gemeente Delft en TU Delft streven ernaar het gezamenlijk strategisch en innoverend vermogen te vergroten door wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen van gebiedsontwikkelingsprojecten bij elkaar te brengen.

Wethouder Martina Huijsmans: “De gemeente wil deze samenwerking benutten om haar regierol ten aanzien van gebiedsontwikkeling te versterken en direct toegang te hebben tot innovaties die nodig zijn om invulling te geven aan de grote stedelijke opgaven, zoals woningbouw, versterking van de kenniseconomie, mobiliteitstransitie, energietransitie en klimaatadaptatie.”

“Voor de TU Delft biedt de samenwerking kansen om wetenschappelijke inzichten te toetsen in de praktijk. Door structureel met elkaar in verbinding te staan kunnen we vanuit de wetenschap praktijkinnovaties stimuleren, maar ook snel ophalen waarom sommige oplossingen die op papier werken in de praktijk vastlopen. De uitdagingen waar we in gebiedsontwikkeling vereisen die nauwe interactie, omdat we dan sneller tot de doorbraken en inzichten komen die we nodig hebben”, aldus Co Verdaas, hoogleraar Bouwkunde.

Kennis en kunde bundelen
Beide partijen zijn van mening dat bundeling van kennis en kunde op het gebied van gebiedsontwikkeling mogelijk en gewenst is. De gemeente Delft wil de reeds bestaande regierol binnen Delft op het gebied van stedelijke gebiedsontwikkeling verder versterken. Door de intensievere samenwerking kan de gemeente zich verder ontwikkelen tot kennisorganisatie.

Dat sluit aan bij het voornemen van de TU Delft als kennisinstelling actief te zijn vanuit een regionale verankering, onder andere voor gemeenten in de regio. De TU Delft wil rond het thema stedelijke gebiedsontwikkeling mede door de praktijkinbreng van gemeente Delft haar vooraanstaande positie versterken en daardoor onder andere de mogelijkheid van onderwijs, publicaties en promoties uitbreiden.

Met deze samenwerking geven partijen nader invulling aan het reeds gesloten convenant tussen de gemeente Delft en het College van Bestuur van de TU Delft. Deze samenwerking voltrekt zich tussen de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het programma Gebiedsontwikkeling van de gemeente Delft met de mogelijkheid van uitbreiding naar andere onderdelen van beide partijen.