Menu

Gemeenteraad bespreekt de Gasthuisplaats


De Gasthuisplaats verdient een nieuwe aanpak, een nieuw plan. Als één ding voor ons na een jaar gesprekken en overleg duidelijk is bij de Gasthuisplaats, is het dat een ontwikkelingsproces voor nieuwe (bouw)plannen alleen maar kan slagen wanneer dat proces van onderaf aan georganiseerd wordt. Wij menen dat alle betrokkenen bij de Gasthuisplaats hier van meet af aan geïnvolveerd moeten zijn en dat toekomstige gebruikers, bewoners en bedrijven daarin een serieuze positie verdienen. Een participatief proces biedt hier unieke kansen voor deze unieke locatie.