Menu

Raad wil minder tijd in het stadhuis


Delft – 08-03-2019 - De samenhang tussen de stad en de gemeenteraad versterken en kennis en ervaring uit de stad meer benutten. Direct na de verkiezingen in maart 2018 sprak de gemeenteraad van Delft de ambitie uit om nadrukkelijk te investeren in de relatie met de stad. De raad wil minder tijd doorbrengen in het stadhuis en minder tijd spenderen aan vergaderingen. Ze wil wel meer tijd doorbrengen in de stad, in de verschillende wijken en meer gesprekken voeren met de Delftenaren.
De werkgroep vergadermodel heeft dit uitgewerkt en is tot concrete voorstellen gekomen waar de raad en het college van b en w nu actief mee aan de slag gaan.

Goede raad van de stad
Een werkgroep van raadsleden is aan de slag gegaan om een voorstel te maken. Ze hield onder andere een enquête onder alle mensen die in de afgelopen vier jaar hebben ingesproken in de raadscommissies. Er was een workshop over de samenwerking van inwoners en de raad. Ook onderzocht de werkgroep de werkwijze van vele andere gemeenteraden in Nederland. Deze overlegfase heeft geleid tot concrete voorstellen. Die zijn te lezen in het rapport Goede raad van de stad! Het komt erop neer dat de gemeenteraad wil dat in een vroeg stadium wordt gesproken met Delftenaren over onderwerpen die later op de agenda van de raad komen. Daarna volgt het debat tussen de politieke partijen. In de derde fase neemt de raad een besluit. De tijd van overleggen zit er nu op. De rest van het jaar wordt gebruikt om met de voorstellen te experimenteren. Dat moet eind 2019 zijn afgerond.