Menu

Ook in Delft internatinaal geori├źnteerd onderwijs.


De planvorming voor de definitieve huisvesting start op korte termijn. Gezien de ligging ten opzichte van de internationale basisschool en de campus lijkt de omgeving van de TU Delft het meest geschikt voor definitieve huisvesting van de International School Delft Secondary School. In het TU-gebied heeft de gemeente zelf geen geschikte gebouwen beschikbaar. Wel staan er op dit moment in het gebied diverse panden te koop. Momenteel vinden hierover bestuurlijke overleggen plaats met de TU Delft.