Menu

Koning en professor openen Quantum Lab.


Delft – 22-02-2019 - Koning Willem-Alexander heeft gisteren samen met professor Leo Kouwenhoven het Microsoft Quantum Lab op de campus van TU Delft geopend. Met de komst van het lab is een nieuwe stap gezet om Nederland in de kopgroep te houden op het gebied van quantum computing.
TU Delft, QuTech, TNO en Microsoft werken al langer in een publiek-private samenwerking aan een quantumcomputer gebaseerd op majoranadeeltjes. De ambitie van de samenwerking is met topologische quantumbits een werkende quantumcomputer te bouwen. Zo’n computer heeft de capaciteit om typen berekeningen te maken die niet mogelijk zijn met de huidige technologieën. Uitgerekend is dat één quantumcomputer een rekensom, waar alle huidige computers ter wereld nu met elkaar 30 jaar over zouden doen, in een seconde of wat heeft opgelost. 

Zal ons leven ingrijpend veranderen
 “Vandaag is een belangrijke dag voor Nederland”,stelt professor Leo Kouwenhoven. Hij leidt voor Microsoft zowel het lab als het onderzoek naar de ontwikkeling van de bouwstenen voor deze quantumcomputer.  “We zien wat er mogelijk is als bedrijfsleven, wetenschap en overheid samen hun schouders ergens onder zetten. Samen hebben we een laboratorium van wereldklasse gerealiseerd in Delft, dat ons in staat stelt te bouwen aan een revolutionaire quantumcomputer. Nederland staat daarmee potentieel aan de wieg van rekenkracht die ons dagelijks leven ingrijpend zal veranderen. Denk aan gepersonaliseerde medicatie en het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen.”

Nederland heeft leidende positie
Quantumtechnologie is onmisbaar voor efficiënt gebruik van schaarse materialen en zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Nederland heeft een leidende positie als het gaat om quantumtechnologie, die wereldwijd wordt erkend. Tijdens de opening benadrukte staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) dat de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden hun krachten moeten bundelen om deze leidende positie te verstevigen. Het Quantum Lab biedt kansen aan andere partijen om betrokken te raken bij het nog verder verstevigen van de leidende positie van Nederland. De samenwerkende partijen onderstrepen het belang en de urgentie voor de Nederlandse economie en maatschappij. Publieke en commerciële partners worden opgeroepen om samen ervoor te zorgen dat Nederland klaar is om optimaal gebruik te kunnen maken van toekomstige doorbraken op het gebied van quantumtechnologie. Kort gezegd moet Nederland ‘quantum ready’ worden.

Voorbereiden op komst quantumtechnologie
"Als Nederland een vooraanstaande positie kan behouden in de ontwikkeling van een quantumcomputer, dan biedt dat ons land enorme kansen om nog welvarender te worden",zegt Ernst-Jan Stigter, Algemeen Directeur van Microsoft Nederland. “We roepen daarom het Nederlandse bedrijfsleven en andere partijen op om zich voor te bereiden op quantumtechnologie. De gezamenlijke investeringen in middelen en infrastructuur zoals we die hier vandaag zien samenkomen zorgen de komende jaren voor een goede uitgangspositie.”

 

Foto: Microsoft - vlnr: Microsoft-researcher Wolfgang Pfaff, professor Leo Kouwenhoven, Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de opening van Microsoft Quantum Lab