Menu

Hoge stookkosten en vochtige woningen in Poptahof


Delft - 19-02-2019 - In Delft Centraal op dinsdag 19 februari 2019 sprak presentator Frans van Rijnswou met Fatima Polat bewoonster van de wijk Poptahof en Lieke van Rossum fractievoorzitter van de SP. Bewoners van Poptahof zijn erg ontevreden over Woonbron. Hun klacht is dat de stookkosten te hoog zijn en de huizen slecht worden onderhouden.  Grote naheffingen waren daarvan het gevolg, soms van meer dan 1000 euro. Nadat bewoners niet voldoende werden geholpen na persoonlijke klachten hebben zij de klachten gebundeld en samen met de SP actie ondernomen. Inmiddels heeft Woonbron de mensen die een naheffing kregen bezocht om te kijken of er technische gebreken zijn en om te mensen tips te geven over energiezuinig wonen. De SP hield een protestdemonstratie samen met de bewoners van de door hoge stookkosten getroffen wijk. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek. In afwachting daarvan behoeven de bewoners geen naheffing te betalen. Lieke van Rossum: “Dit lijkt me een goed plan. Ik ben blij dat de bewoners in afwachting van de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek niet hoeven te betalen.”

Mohamed Baba, directeur van Woonbron Delft, ging niet op de uitnodiging in om bij het gesprek aanwezig te zijn. Hij gaf een schriftelijke verklaring .  Het volledige interview is terug te luisteren via facebook.

Reactie Mohamed Baba, directeur Woonbron in Delft

De afgelopen maanden is er veel onrust geweest bij een deel van de Poptahof bewoners over schimmel in de woningen, een sterk afwijkende energienota en de beleving niet serieus genomen te worden door Woonbron.

  • Welke acties onderneemt Woonbron om deze knelpunten op te lossen? Welke concrete resultaten moeten behaald worden.

Onze bewoners nemen wij zeer serieus. Over de periode 2016-2017 zijn de stookkosten voor het eerst afgerekend op basis van eigen verbruik. Dat is een voorwaarde van de Warmtewet. Het is eerlijker. Bewoners die gebruikmaken van blokverwarming betalen hierdoor niet meer mee aan het stookgedrag van hun buren. Van de 710 bewoners van de oudbouw in Poptahof kregen er 89 een naheffing. Ook wij waren benieuwd hoe dit kan. Bij 621 mensen was het immers wel gelukt om binnen de betaalde voorschotten te blijven of kregen geld terug.
Wij zijn daarom op huisbezoek geweest. Het viel ons op dat veel bewoners niet bewust zijn dat leefstijl en woninginrichting van invloed zijn op het energieverbruik. Staan er obstakels voor de radiatoren, is de verwarming uit of laag als je niet thuis bent? Onze medewerkers hebben tijdens het bezoek adviezen en tips gegeven. Ook is gesproken over het belang van dagelijks luchten en continu ventileren om vocht geen kans te geven. We zagen ook dat in veel woningen de radiatorknoppen niet goed draaiden. Hiervan moeten de bewoners zelf een melding doen bij de onderhoudsdienst van Woonbron. Alleen zo weten wij dat dit speelt en kunnen we het oplossen. Dit geldt ook voor het aanbrengen voor tochtstrips. Als dank voor de tijd kregen bewoners een radiatorfolie. Op dit moment laten wij een extern bureau een onafhankelijk onderzoek uitvoeren of de afrekening stookkosten juist gebeurt. Als de uitkomst hiervan is dat het anders moet, zullen wij de afrekening aanpassen. In afwachting daarvan hoeven de bewoners met een naheffing over 2017-2018 deze nog niet te betalen.

De Poptahof is de afgelopen 15 jaar een speelbal van sociaal, economische, politieke en financiële invloeden. Een halve wijk is herbouwd; in het andere deel is 5 mlj in de oudbouw geïnvesteerd. Door de investering heen kijkend is achterstallig onderhoud zichtbaar, ontstaan door het stoppen van onderhoud ivm de toenmalige plannen de Poptahof 100% opnieuw op te bouwen.

Nu deze oorspronkelijke plannen geen doorgang hebben gevonden:

  • Wat is de visie van Woonbron op het niet-nieuwbouw deel in de Poptahof?
  • Hoe ziet het onderhoud/renovatie/vernieuwingsplan eruit dat deze visie ondersteund?

Er is in die 15 jaar veel bereikt. Sociale huur, vrije sector huur, koop, maar ook leren, tuinieren, recreëren of ondernemen, het kan tegenwoordig in Poptahof. In 2013 heeft Woonbron zijn visie op de verdere vernieuwing van Poptahof bijgesteld. In deze aangepaste visie is geen eindbeeld of ingreepniveau geschetst. Hierdoor is het mogelijk om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Zo bleek er grote behoefte aan het prijs-kwaliteitsniveau van de oudbouw. Woonbron heeft er daarom voor gekozen om in 2015 groot onderhoud aan 519 galerijwoningen en acht eengezinswoningen te doen. Tijdens deze ingreep van ongeveer 5,5 miljoen euro kreeg ook de uitstraling van deze gebouwen een frisse blik met onder meer kleur, led-verlichting en transparante balkonhekjes. In 2016 is de hoogbouw Kievit aan de Papsouwselaan gerenoveerd voor eveneens een bedrag van 5,5 miljoen euro. Naast alle comfortaanpassingen kreeg ook de buitenzijde van het gebouw een metamorfose. Tellen we daar de nieuwe liftinstallaties en portiekaanpakken bij op dan is er ook in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. En het is nog niet klaar. Op dit moment beraden we ons over een aanpak van het enige gebouw dat nog niet is uitgevoerd, de Reiger aan de Papsouwselaan. Intussen worden alle gebouwen gewoon onderhouden zoals al onze andere gebouwen. In onze ogen is er geen achterstallig onderhoud.  

  • Is/wordt het klimaatplan van de overheid een onderdeel van deze visie?

Ja, uiteindelijk. Duidelijk is dat we in 2050 voor heel ons bezit een inspanning hierop moeten leveren. Hoe precies weten we nu nog niet. De komende jaren vindt er een uitwerking plaats in de gemeentelijke afspraken. Dan pas kan er een uitwerking op buurt- en complexniveau plaatsvinden. Dus ook voor Poptahof.

  • Op welke wijze wordt de participatie van bewoners in het proces geregeld?

Met de overkoepelende huurdersorganisatie spreken wij regelmatig. In deze gesprekken komen ook onderwerpen zoals strategieën voor onze beheergebieden aan de orde. Zo ook die voor Poptahof. Is er sprake van een concreet plan, zoals een renovatie of sloop/nieuwbouw, dan proberen we een afvaardiging van bewoners in een klankbordgroep te laten participeren. Over het vervolg van de afrekening stookkosten en straks de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek zijn we met een afvaardiging van huurders in gesprek.