Menu

Park Spoorloos open voor grote publiek


Delft – 12 december 2018 - Op de plek waar vroeger de perrons lagen startte het hoveniersbedrijf de Koninklijke Ginkel Groep in mei 2018 met de aanleg van de stationstuin Park Spoorloos achter het oude stationsgebouw. Het Park Spoorloos is feestelijk geopend door wethouder Martina Huijsmans,  Mark Rotteveel van de Koninklijke Ginkel Groep en bewoners. Aanwezigen lieten in de net geplaatste kerstboom in Park Spoorloos hun wensen achter.   
Wethouder Martina Huijsmans: “Park Spoorloos is een prachtige, groene verblijfsplek voor reizigers, buurtbewoners en andere Delftenarengeworden. Wat het park zo bijzonder maakt, is dat het niet alleen ligt bij het voormalige stationsgebouw op de oude perronhoogte, maar ook op het dak van een fietsenstalling. In het dak zijn ‘lichtkoepels’ verwerkt die overdag daglicht doorlaten naar de fietsenstalling. ‘s Nachts komt er juist door de koepels licht vanuit de fietsenstalling naar boven zodat het park verlichtwordt tezamen met de verlichting onder de luifel van Pavarotti. Daarnaast is het ontwerp tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bewonersgroep Coenderstraat/ Parallelweg, de Kwaliteitskamer, de ontwerpers van het park en de architect van de fietsenstalling. 

Ontwerp
Het park ligt ten opzichte van de omgeving een stuk hoger én bovenop een fietsenstalling die plaats biedt aan 2.700 fietsen. Het park – zo’n 3.250 m2 groot – is ingericht met een variatie aan bomen, kleurrijke beplanting en zitgelegenheid. Ook krijgt het terras van restaurant en wijnbar Pavarotti er een plek. Deze horecagelegenheid opende op zondag 9 december haar deuren in het monumentale stationsgebouw.

Duurzaam Park Spoorloos
Mark Rotteveel (projectadviseur Koninklijke Ginkel Groep): “Wij zijn trots dat de Koninklijke Ginkel Groep een bijdrage heeft mogen leveren aan deze parel in Delft. De tuin is schitterend geworden met een grote variatie aan beplanting. Tegelijkertijd is Park Spoorloos duurzaam; de stationstuin draagt bij aan de biodiversiteit, kan 310.000 liter (!) regenwater ‘bufferen’ en koelt de versteende stedelijke omgeving op warme dagen. Park Spoorloos is nu nog niet volgroeid, de komende jaren zullen onze vakmensen van Van der Eijk ervoor zorgen dat deze tuin uitgroeit tot een ware groene oase in het hart van Delft.”