Menu

De witte huisjes in het Heilige Land mogen gesloopt


Delft – 21-11-2018 – De huurders van de karakteristieke woningen uit 1921 aan de dr. Schaepmanstraat, Vondelstraat, Cornelis Musiusstraat en Odulphusstraat hebben een deal bereikt met woningcorporatie Woonbron over een sociaal plan. Een afvaardiging van de bewoners heeft om tot deze deal te komen in de afgelopen periode intensief overlegd gehad met Woonbron. Er zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld verhuisurgentie, verhuiskostenvergoeding, een huis in de buurt en ander maatwerk. Op 19 november hebben Woonbron directeur, Mohamed Baba en de afvaardiging van de bewoners deze overeenkomst met een handtekening bekrachtigd.

In 2020 staat de sloop van 65 woningen aan de boven genoemde straten in de planning. Voor de huurders van deze woningen is een verhuizing onvermijdelijk. Om dit zorgvuldig voor te bereiden heeft een afvaardiging van de bewoners in de afgelopen periode intensief overlegd met woningcorporatie Woonbron. Een belangrijk afspraak die de bewoners met Woonbron hebben gemaakt, gaat over de verhuiskostenvergoeding. Deze is losgekoppeld van het vaststellen van het sociaal plan. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen bewoners een beroep op deze regeling doen als zij verhuizen. De afgelopen tijd zijn al twaalf bewoners verhuisd.

Tijdelijke verhuur
Vrijkomende woningen worden tot het moment van de sloop tijdelijk verhuurd. Dit zorgt voor levendigheid in deze straten. Met de bewoners is afgesproken dat zij zelf kandidaten voor tijdelijke verhuur kunnen voordragen. Zo hebben zij invloed op wie er tijdelijk in hun buurt komt wonen. Als voorbereiding zijn de bewoners in oktober thuis bezocht. Op basis van alle gesprekken zijn de verhuiswensen in kaart gebracht. Zodra de gemeente de urgentieverklaringen heeft afgegeven, kunnen bewoners op zoek naar andere woonruimte. Zo nodig biedt Woonbron hen daarbij begeleiding en maatwerk. Aan de bewoners die hiervoor in aanmerking komen, biedt Woonbron nu al vrijgekomen woningen in de buurt aan.

foto; Twitter Sandra Beckerman