Menu

Gemeenteraad positief over burgerinitiatief voor nieuw communicatie-medium


Delft – 14-06-2018 – De gemeenteraad heeft op woensdagavond 13 juni unaniem ingestemd met een motie van CDA en Christenunie om een onderzoek te doen naar haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuw communicatie-medium voor Delft. Dit plan was ingediend door twee Dekftenaren, Henk de Kat, voormalig redactiechef van de Delftse Courant  en communicatiedeskundige Stef Breukel.

De kern van hun plan is een door professionele journalisten gemaakte krant over het complete politieke gebeuren in de stad, elke week huis-aan-huis verspreid. Daaraan gekoppeld een website, bedoeld voor de digitale publicatie van die krantenartikelen. Bovendien wordt die site een discussieplatform, een verzamelplek waarop iedere Delftenaar en elke belangengroep een mening kwijt kan over alle politieke plannen in de stad. Het is de bedoeling dat door de gemeente een mediafonds wordt opgericht waarmee dit plan mogelijk wordt. Ook andere media zoals Stadsradio Delft zien mogelijkheden om samen te werken met een dergelijk nieuw medium.

Vandaag licht Henk de Kat de plannen toe in het programma Delft Centraal.

Inspraak burgers beter regelen
De twee bezorgde Delftenaren zien dat de lokale/regionale pers het moeilijk heeft. “Er is geen medium meer dat consequent de plaatselijke politiek volgt, analyseert en eigen onderzoek verricht. Dat betekent een constant gemis aan informatie en duiding. Vanuit ons oude vak, en zeker ook als betrokken stadgenoten, zijn we bang dat dit op de duur fnuikend uitpakt voor het functioneren van ons democratisch stelsel”, aldus Henk de Kat. Hij meent dat het nog nijpender wordt als in 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Die wet beoogt dat overheidsplannen voortaan veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Dat dwingt openbare besturen straks om de inspraak van burgers beter en tijdiger te regelen.

Kwart miljoen euro nodig
De initiatiefnemers  vragen om deze plannen te kunnen uitvoeren aan de Delftse raad om een bedrag uit te trekken van ongeveer 250.000 euro per jaar. Daarmee zou deze nieuwe vorm van  journalistiek kunnen starten, die continu het doen én het laten van de lokale politiek gaat volgen. De Kat en Breukel hebben ook al een naam voor het nieuwe medium: De Bourdon. Het is de bedoeling dat ‘De Bourdon’ elk weekeinde gratis wordt ingevoegd bij ‘Delft op Zondag’. De uitgever en verspreider Rodi Media heeft dit reeds toegezegd. Naast die papieren huis-aan-huis uitgave komt er een website-versie van ‘De Bourdon’. Daarop verschijnen alle krantenartikelen in digitale vorm, nog uitgebreid met bij voorbeeld links naar onderliggende (raads)stukken, meer foto’s, filmpjes en grafieken. En met het oog op die nieuwe Omgevingswet: de site wordt ook een uitgelezen mogelijkheid om een discussieplatform te creëren. Iedere burger en alle belangengroepen kunnen daarop meedenken en meepraten over actuele, politiek getinte onderwerpen in de stad.

In de gemeenteraad wordt positief gedacht over dit bijzondere voorstel. Het onderzoek naar de haalbaarheid begint snel.