Menu

Op weg naar aardgasvrije woningen in Delft


Delft – 11-01-2018 - Woningcorporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron; huurdersorganisaties WijWonen, Huurdersraad Vestia, Huurdersraad Vidomes en Bewonersorganisatie Woonbron Delft en de gemeente Delft hebben deze week de meerjaren prestatieafspraken 2018-2023 getekend. De gemaakte afspraken sluiten aan bij de Woonvisie Delft.

In 2018 gaan gemeente en corporaties onder andere een plan maken voor een betere, duurzame, energievoorziening in huurwoningen. Het doel is volledig aardgasvrije woningen. Om de leefbaarheid te bevorderen experimenteren gemeente en corporaties met verschillende projecten, zoals de wijkconciƫrge, de flatcoach en student&wijk. Projecten die goed werken worden algemeen ingezet. Om ervoor te zorgen dat mensen langer of weer zelfstandig thuis kunnen wonen, werken corporaties en gemeente nauw samen met andere partners in de wijk aan bijvoorbeeld preventie en vroege signalering van problemen.

Invulling aan Woonvisie
Wethouder De Prez van wonen: “Met deze prestatieafspraken geven we invulling aan de ambities uit onze Woonvisie. Ik ben er trots op dat het gelukt is om met zowel de corporaties als de huurdersorganisaties op 1 lijn te komen op onderwerpen als voldoende sociale huurwoningen voor Delftenaren van goede kwaliteit, leefbaarheid en huisvesting voor de meest kwetsbare groepen.”

De Woonvisie zet in op meer evenwichtige wijken met kwalitatief duurzame, toekomstbestendige en gevarieerde woningen. In 2018 werken de 4 corporaties aan scenario’s voor vernieuwing en toevoeging van woningen. Naast nieuwbouw betekent dit bijvoorbeeld ook verbetering van de kwaliteit en verlenging van de levensduur van woningen door duurzame renovatie