Menu

Staatssecretaris Tamara van Ark opent 2000e KinderzwerfboekStation in Delft


Delft – 08-01-2018 - Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent op 11 januari om 11.30 uur op Basisschool De Ark het 2000e KinderzwerfboekStation samen met Jan Wezendonk, directeur/bestuurder van Nationaal Fonds Kinderhulp. Van Ark leest voor uit haar eigen favoriete kinderboek en stuurt het daarna uit zwerven.

Er zijn in Nederland veel kinderen die weinig tot geen boeken in huis hebben omdat de ouders deze simpelweg niet kunnen betalen. Sinds 2010 zet Kinderzwerfboek zich in om kinderboeken beschikbaar te maken voor álle kinderen in Nederland. Samen met vele kinderen, ouders, scholen en maatschappelijke organisaties worden kinderboeken uit zwerven gestuurd en KinderzwerfboekStations opgericht.

Kinderzwerfboeken worden achtergelaten
Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op wijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien.

Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen gratis een boek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen wordt het boekje doorgegeven aan een ander kind.