Menu


Herinnering: Vanavond groot verkiezingsdebat in theater De Veste.

Delft – 12-03-2018. Stadsradio Delft organiseert vanavond om 20.00 uur een groot verkiezingsdebat tussen de tien lijsttrekkers van de Delftse partijen. Delftenaren krijgen ook de kans om vragen te stellen aan de Delftse politici. Frans van Rijnswou en Aat Snaterse zijn de gespreksleiders en de toegang is gratis.

lees meer


Politici en bewoners praten over wonen in Tanthof.

Delft – 12-03-2018. De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan met nieuw elan en een nieuwe naam. Op de website bhtd.nl kunnen inwoners van Tanthof via een enquête aangeven wat zij vinden van het wonen in Tanthof Oost en West. Samen vertegenwoordigen zij een vijfde van het totale inwoneraantal van Delft. Op 14 maart is een  discussie in wijkcentrum De Hofstee tussen wijkbewoners en vertegenwoordigers van tien politieke partijen over de uitkomsten van de enquête en vier aspecten van leven en wonen in Tanthof. Voorafgaand aan het gesprek is de jaarvergadering van de BHTD, om 20.15 begint het politiek café. De politici, waaronder een flink aantal lijsttrekkers zullen dan bevraagd worden over hun visie op het toekomstige voorzieningenniveau en andere aspecten van leefbaarheid in de wijk Tanthof.

lees meer


De paddentrek is begonnen.

Delft – 12-03-2018. De paddentrek is op zaterdag 10 maart begonnen! Na een zachte winter en een venijnig koud staartje zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten.  De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur. Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert in Delft overzetacties op de Kerkpolderweg. Deze zal tussen 19.00 en 22.00 uur voor autoverkeer afgesloten zijn, want als padden bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden Op de meeste locaties zijn er nog mensen nodig die helpen bij het overzetten. De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op: http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de- padden

lees meer


Ontheffing zware voertuigen in binnenstad niet meer gratis

Delft - 09-03-2018. Bedrijven die met zware voertuigen de logistieke zone van de binnenstad in willen, gaan met ingang van 1 mei  € 85  leges betalen per ontheffing. De ontheffing is nodig voor elke vrachtwagen die meer weegt dan 3.500 kilo. De regels die gelden voor zwaarder verkeer in de binnenstad kunnen elk jaar worden aangescherpt. Hiervoor heeft de gemeente eind vorig jaar een stappenplan opgesteld, samen met een brede groep belanghebbenden: bewoners, bedrijven en brancheorganisaties die samenwerken in de Commissie Bevoorrading Delft. Het in rekening brengen van leges is de eerste stap. De gemeente meet elk jaar wat de effecten zijn van de maatregelen. Afhankelijk van de resultaten kunnen de regels voor de logistieke zone verder worden aangescherpt.

 

lees meer


Roze raadsdebat in Delft

Delft – 08-03-2018 - In Delft mogen homo’s zichtbaar zijn. Dat kan Delft meer uitdragen, vindt Christine Bel van D66. ‘We hebben als souvenir kussende paartjes in Delfts Blauw, die zijn er ook in homo- en lesbische variant. Laten we die, in het groot, neerzetten bij het station. Zo maken we een statement dat echt iedereen welkom is in Delft.’ Lijsttrekker Willy Tiekstra van de PvdA omarmt het idee onmiddellijk. ‘We zijn er trots op dat in Nederland homoseksualiteit zichtbaar kan zijn,dat er ministers zijn die openlijk homoseksueel of lesbisch zijn. Daarbij moet je emancipatiebeleid voeren, het moet niet op zichzelf staan.’ Uit de zaal komt de opmerking dat we de vrijheden die we hebben, moeten onderhouden. ‘Dat mag best provocatief zijn.’

Op 3 maart vond het Roze Raadsdebat plaats in DHW. Negen partijen gingen daar met elkaar in debat. Hoewel de politieke partijen natuurlijk van mening verschillen over de aanpak, zijn ze het in grote lijnen wel eens over de noodzaak van goed beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI).
Niet alleen in het voortgezet onderwijs, ook in het mbo en hbo zouden voorlichtingslessen georganiseerd moeten worden, merkt iemand in de zaal op. ‘Zeker als het gaat om opleidingen in de zorg of maatschappelijk werk.’ Dat zijn de meeste politici met de spreker eens. ‘Er zou een hele leerlijn moeten komen’, vindt Sybren van der Velde van STIP

lees meer


TU Delft helpt bij onderzoek naar 'Meisje met de parel'

Delft – 08-03-2018 – Het beroemde schilderij ‘Het meisje met de parel’ van onze stadgenoot Johannes Vermeer wordt met de nieuwste technieken twee weken lang onderzocht. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een team van specialisten in het kader van het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). Onderzoekers van de TU Delft, onder leiding van Joris Dik, spelen een grote rol in het project, en deze week delen zij hun ervaringen via het Instagramaccount van de TU Delft.

Met hun onderzoek richten de onderzoekers zich op materiaaleigenschappen zoals kleur, textuur en glans van het schilderij. Deze willen ze meten en reproduceren. Ze richten zich in dit gedeelte van het onderzoek met name op de specifieke glans van Meisje met de parel specifiek op glanshet schilderij.  Vermeer wordt gezien als de meester van licht. Hierbij is de werking van glans op de perceptie cruciaal.

Foto instagram TU Delft.

lees meer


Delft stopt met directe afdracht aan partijkas SP

Delft – 08-03-2018 – Met ingang van de nieuwe raadsperiode zal de gemeente Delft de vergoedingen voor de raadsleden van de SP niet langer op de bankrekening van de landelijke SP storten. Zij zullen nu worden overgemaakt naar de persoonlijke rekeningen van de SP-raadsleden.
SP-raadsleden zijn verplicht om hun vergoeding af te staan aan de partijkas. De SP kent deze afdrachtsregeling sinds 1974.  SP-raadsleden laten hun salaris overmaken naar de partijkas, die betaalt hen vervolgens een vergoeding uit.  De partij kan wat overblijft gebruiken voor onder meer campagnes en cursussen.
Een uitspraak van de Rechtbank van Midden-Nederland vorig jaar is de aanleiding voor dit besluit van de gemeente Delft. In een brief van de gemeente aan de lokale afdeling van de SP staat dat het de SP raadsleden vanzelfsprekend vrij om deze vergoeding vervolgens zelf over te maken op de bankrekening van de landelijke SP.

lees meer


Funk & Soul Nite op Stadsradio Delft.

Delft -  08-03-2018 - Met ingang van vrijdag 23 maart start Stadsradio Delft met een nieuw muziekprogramma.  Elke vrijdagavond wordt dan van 20:00 tot 22:00 uur " Funk & Soul Nite" uitgezonden. De presentatoren noemen zich Pepper en Soul. Zij hebben decennia muziekkennis in hun hoofd en platenkast. “Back-to-back” vullen zij elkaar naadloos aan, altijd gedreven om nieuwe funk & soul te ontdekken. De muziek staat centraal, maar er is elke vrijdag ook een uitagenda, Funk & Soul-nieuws en een verse “Funk Kneiter” of “Soul Stamper”.

lees meer


Internationale Vrouwendag in Prinsenkwartier

Delft – 05-03-2018 - Donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dea Dia, het netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Delft, organiseert die avond in het Prinsenkwartier een bijeenkomst voor alle vrouwen in Delft en omgeving, dus ook niet-ondernemers. Spreekster Jojanneke van den Bosch combineert het thema van Internationale Vrouwendag – Gelijkwaardigheid – met het jaarthema van Dea Dia – Ondernemend Leiderschap – en maakt er een inspirerende avond van.

Gelijkwaardig ten opzichte van wie of wat
We zijn soms geneigd 'gelijkwaardigheid' direct te bezien in relatie tot mannen: gelijkwaardigheid in inkomen, gelijkwaardigheid in rechten, gelijkwaardigheid in maatschappelijke positie. Terecht, want daar is nog steeds een wereld te winnen. Maar is dat eigenlijk wel de vraag die we onszelf zouden moeten stellen met het oog op het bouwen van onze toekomst? Is dat wel de opdracht? Wringt niet ergens anders de schoen en kijken we niet teveel naar het gevolg (ongelijkwaardigheid) in plaats van naar de oorzaak? Waarin kan jij in eerste instantie de regie nemen en leiderschap tonen? Jojanneke gaat aandacht besteden aan wat jij kunt doen om vanaf vandaag verder te komen.

lees meer


Wereldconcert Koorschool Delft

Delft – 05-03-2018 - Op zondag 18 maart 2018 geven de kinderkoorklassen van de Koorschool Delft een wereldconcert. De kinderen van de leslocaties Delft en Den Hoorn nemen u mee op een muzikale reis en zingen volksliedjes uit alle delen van de wereld. Wilt u ook mee op reis, kom dan naar het Art Centre Delft, Rotterdamseweg 205 in Delft. De reis begint om 15.00 uur.

lees meer


Lekker eten en ideeën en projecten verzamelen bij Poptahof Proef

Delft – 05-03-2018 - Kom mee eten en plannen maken voor kunst en cultuur in Poptahof. Aanstaande vrijdag 9 maart nodigt Stichting Delft Music Projects bewoners, cultuurmakers en politici uit voor wijkgesprek Poptahof Proef in de nieuwe pop-up multifunctionele ontmoetingsruimte 71B. in de Hoven Passage. Deelnemen is gratis. In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen worden onder leiding van Nico Jouwe in een gezellige sfeer met lekker eten ideeën en projecten verzameld die de culturele agenda van Poptahof helpen versterken. Alle Delftse politieke partijen zijn uitgenodigd om te komen vertellen wat zij van plan zijn. Tijdens Poptaproef kunnen deelnemers hun activiteiten in Poptahof presenteren en er plannen en ideeën aan toevoegen.

lees meer


Woonboot Jacqueline dreigt te zinken.

Delft – 05-02-2018 – De woonboot ‘Jacqueline’ in het water van de Nieuwe Plantage dreigt te zinken. Door de strenge vorst in het afgelopen weekend is er een leiding in de boot gesprongen. De woonboot kwam flink scheef in het water te liggen. De brandweer is ter plaatse om de drijvende woning weer leeg te pompen. Ook op andere plaatsen in Delft moet er schade worden hersteld door de lekkende waterleidingen.

Foto: twitter Fred Wevers

lees meer


Gaten in A13 dit weekend gedicht.

Delft – 05-03-2018 -  Door de strenge vorst vorige week zijn er gaten ontstaan in het wegdek van de A13. Rijkswaterstaat heeft die gaten zondagmiddag meteen hersteld. Vooral bij de afslag Delft-Noord waren er gaten in het asfalt ontstaan. Met rode kruizen boven de snelweg creëerde men een veilige situatie voor de wegwerkers. de VerkeersInformatieDienst (VID) constateerde toch dat er weggebruikers waren die deze kruizen negeerden tijdens de wegafzetting. Dat levert gevaarlijke situaties op. Zowel voor de wegwerkers als voor het overige verkeer. De VID had geen goed woord over voor deze actie : 'Wij vragen ons echt af wat iemand bezielt om tot deze actie over te gaan',

foto: twitter VID

lees meer


Reinier de Graaf opent gespecialiseerde traumazorgafdeling voor ouderen

Delft – 02-03-2018 - Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft deze week een Geriatrische Trauma Unit geopend. Deze specialistische zorgafdeling is gericht op de zorg aan ouderen die via de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomen met een fractuur. Op deze afdeling werken orthopeden en traumachirurgen samen met onder andere klinisch geriaters om naast het behandelen van de fractuur ook te achterhalen wat de oorzaak van de val en daaropvolgende breuk was. Deze multidisciplinaire aanpak resulteert in de beste zorg voor kwetsbare oudere patiënten.

Jaarlijks komen er meer dan 250 oudere patiënten met een heupfractuur binnen op de SEH van Reinier de Graaf. Ook andere botbreuken als gevolg van een val, zoals gebroken polsen, enkels en ellebogen, komen veel voor. Naast de fractuur kampen oudere patiënten vaak met andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en/of dementie. Deze combinatie maakt de zorg voor oudere patiënten complex.

lees meer


STIP en Piratenpartij Delft trekken samen op

Delft – 02-03-2018 – Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen trekken STIP en de Piratenpartij Delft samen op. Dat heeft STIP-lijsttrekker Michelle Corten gisteren bekend gemaakt. De gezamelijke speerpunten voor het verbeteren van de dienstverlening zijn om de gemeente meer gebruik te laten maken van vrije opensourcesoftware, door open data en de transparantie van gemeentelijke processen te verbeteren. "De Piratenpartij is blij met het vooruitstrevende en energieke verkiezingsprogramma van STIP. Dit programma is voor de Piratenpartij Delft de belangrijkste reden geweest voor het besluit om samen campagne te gaan voeren voor de gemeenteraad." aldus Geert-Jan Meewisse, bestuurslid van de Piratenpartij Delft. 

Bijzondere samenwerking
Ook na de verkiezingen zullen STIP en de Piratenpartij Delft blijven samenwerken, onder meer via een IT-werkgroep die de STIP-raadsleden ondersteunt voor hun werk in de gemeenteraad. STIP-lijsttrekker Michelle Corten: "Een bijzondere samenwerking tussen STIP en de Piratenpartij Delft. Steeds meer zullen we digitaal gaan werken, dit brengt een hoop voordelen met zich mee. Bereikbaarheid van de gemeente wordt beter, en processen zoals het aanvragen van vergunningen zullen in de toekomst een stuk makkelijk moeten worden. Maar we staan ook voor enorme uitdagingen. Er komt een Europese wetgeving aan die privacy bescherming moet vastleggen waar we echt geschikt personeel voor moeten aantrekken. Daarnaast vinden STIP en de Piratenpartij Delft het van belang dat we als gemeente het goede voorbeeld geven. Dit betekent dat we bij het bij het realiseren van nieuwe producten of diensten allereerst aandacht besteden aan de veiligheid van persoonsgegevens, ‘privacy by design’."

 

lees meer


AVROTROS volgt Onafhankelijk Delft

Delft – 02-03-2018 – Martin Stoelinga en Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft werden gisteren in het AVROTROS programma ‘Ons belang’ gevolgd tijdens hun campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Zij spraken met bewoners van woningen in het Heilige Land over de sloop van hun huizen. Zij deelden de aandacht in het programma met Dré Peters en zijn vriend, de van fraude verdachte Jos van Rey van de Liberale Volkspartij Roermond, boer Wim van  der Zanden van de partij Balans Boxtel en Conciërge Kees Dijkstra uit Emma die ook de lokale politiek in wil. Het is een driedelige serie die wordt gemaakt door Simone Timmer en Sander ’t Sas. Er volgen nu nog twee uitzendingen.

lees meer


Bachkoor Holland kiest voor Nieuwe Kerk als decor van Matthäus Passion

Delft – 01-03-2018 – Dit jaar kiest het Bachkoor Holland na meer dan 30 jaar voor de Nieuwe Kerk in Delft als decor voor de Matthäus Passion van J.S. Bach. Samen met het Concertgebouw Kamerorkest, diverse solisten en het Haags Matrozen zet het Bachkoor Holland de traditie voort op een voor ons land zeer historische locatie. Het koor wordt sinds de oprichting in 1921 geroemd om het bijzonder hoge niveau van zijn uitvoeringen.

Dirigent Gijs Leenaars over het meesterwerk van Bach: “Het stuk staat in een eeuwenoude, waardevolle traditie van 'passiemuziek'. Bach brengt die traditie zo virtuoos, dat het werk een beknopte atlas van de westerse muziekgeschiedenis lijkt. Gelukkig heb je daar als luisteraar helemaal geen last van, de muziek is alles behalve academisch. Het is zo versmolten met het aangrijpende verhaal achter de noten, dat het de toehoorder meteen bij de strot grijpt.”

lees meer


Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopname

Delft – 01-03-2018 – Het Reinier de Graaf ziekenhuis, zorgorganisatie Pieter van Foreest en zorgverzekeraar DSW hebben de handen ineen geslagen. Zij zorgen dat patiënten die niet in een ziekenhuis behoeven te worden opgenomen, maar ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen, worden doorverwezen naar een locatie van zorgorganisatie Pieter van Foreest. Dankzij dit samenwerkingsverband zijn de afgelopen drie maanden 75 procent van de oudere patiënten door verwezen naar een zorginstelling in de buurt. Vroeger zouden deze patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zo blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Samenwerking voor beter herstel
Na binnenkomst op de SEH worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH arts. Deze arts bespreekt, als er sprake is van een kwetsbare oudere, samen met een medewerker van de zorgbemiddeling van Pieter van Foreest welke zorg de patiënt nodig heeft en op welke plek die zorg het beste geboden kan worden. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig worden overgeplaatst, waardoor zij direct kunnen werken aan hun herstel. Veel ouderen belanden op de SEH vanwege een kneuzing of breuk door een val. De zorg tijdens het verblijf binnen een zorginstelling van Pieter van Foreest is daarom naast het algemene herstel ook gericht op valpreventie. Na een aantal weken, soms dagen, is de cliënt voldoende hersteld om al dan niet met thuiszorg en behandeling weer veilig thuis te kunnen wonen.

lees meer


Reinier de Graaf ziekenhuis heeft digitale PET-CT scan

Delft – 27-02-2018 - Mevrouw van der Rassel-van der Kleij had vandaag de primeur. Zij is de eerste patiënt die werd onderzocht met de nieuwe digitale PET-CT scan van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Deze nieuwe scanner werkt sneller en nauwkeuriger dan de bestaande, analoge PET-CT scan. Reinier de Graaf is het derde ziekenhuis in Nederland dat in het bezit is van dit volledig digitale scanapparaat van Philips. Doordat de beelden van deze digitale scanner sneller tot stand komen, liggen patiënten korter in de PET-CT scan.  

Coördinator PET-CT scan/medisch nucleair werker Robbertjan Boek vertelt: “Door de vernieuwde techniek krijgen patiënten een lagere dosis radioactiviteit toegediend. Ook al is de hoeveelheid straling waaraan patiënten tijdens een PET-CT worden blootgesteld minimaal, blijft het  zaak om de hoeveelheid radioactiviteit zo laag mogelijk te houden. Een ander voordeel is dat de nieuwe scan gedetailleerdere en scherpere beelden maakt, waardoor tumoren kleiner dan 10 millimeter veel beter zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen we in sommige gevallen een nauwkeurigere diagnose stellen.” 

lees meer


37% ANWB-leden Delft niet veilig op fiets

Delft – 20-02-2018 - 37% van de ANWB-leden in Delft voelt zich niet veilig op de fiets. Over de bereikbaarheid van Delft met de auto, zowel de stad uit als de stad in naar het centrum, is minder dan de helft van de leden tevreden. Het station en de spoorzone, de Kruithuisweg en de A4 worden als notoire knelpunten genoemd. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek dat de ANWB onder haar leden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft gehouden. Op het gebied van recreatief groen scoort Delft fors lager dan het gemiddelde van de 28 gemeenten. 

Overgaan op duurzame mobiliteit
In de overgang naar duurzame mobiliteit geeft 19% van de ANWB-leden in Delft aan binnen nu en vijf jaar de overstap naar elektrisch rijden te overwegen. In die afweging is volgens 56% het aantal mogelijkheden om een elektrische auto op te laden van grote betekenis . Deze bevindingen zijn in lijn met de Elektrisch Rijden Monitor die de ANWB eind 2017 heeft gepresenteerd.
Elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht en daar hechten leden van de ANWB grote waarde aan, ook in Delft. Van de leden heeft 76% er begrip voor hebben als Delft een milieuzone zou instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd vindt 84% het belangrijk dat alle gemeenten dezelfde regeling hanteren.

lees meer

Pagina 2 van 77