Menu


TU Delft en gemeente eens over verkoop gedeelte Gele Scheikunde

Delft – 29-03-2019 - Het college van Delft stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de aankoop van een gedeelte van het complex ‘Gele Scheikunde’ in de TU-wijk. Het College van Bestuur van de TU Delft heeft over de verkoop van een deel van het complex aan de gemeente een voorgenomen besluit genomen. B&W van Delft beschouwt deze transactie als een kans om hier een internationale school te realiseren. De locatie heeft al een onderwijsbestemming en is hiervoor gunstig gelegen.
Het terrein van Gele Scheikunde ligt tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg. Het gedeelte dat door de gemeente is aangekocht voor de realisatie van een schoolgebouw betreft een driehoekig perceel aan de Prins Bernhardlaan en omvat een deel van het Kramerslab.
Met de groei van Delft, als gevolg van de woningbouwontwikkelingen, neemt ook de behoefte aan (onderwijs)voorzieningen toe. Met het toenemende aantal internationale werknemers in en om Delft groeit daarnaast ook de behoefte aan een internationaal voortgezet onderwijs.

 

 

lees meer


VVD grootste partij in Delfland

Delft – 26-03-2019 - Het Centraal Stembureau heeft tijdens een openbare zitting de verkiezingsuitslag voor Delfland definitief vastgesteld. De VVD blijft in Delfland de grootste partij met vijf zetels. Gevolgd door de AWP, PvdA, Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren met ieder drie zetels. Het CDA komt uit op twee zetels. En 50Plus en ChristenUnie-SGP behaalden ieder één zetel.  Nieuwkomers PSCC, Integer Liberaal, PUUR. en de blanco lijst van Dhr. D. Gerritsen is het niet gelukt om een zetel te bemachtigen.

Opkomstcijfer Delfland 7,6% hoger
Van de in totaal 952.351 stemgerechtigden hebben 437.722 mensen hun stem uitgebracht. Hiermee komt het opkomstcijfer op 46%, dat is 7,6% hoger van 4 jaar geleden. Een opkomst waar we erg blij mee zijn. De leden van het Centraal Stembureau hebben vastgesteld dat er geen hertelling noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze de zeteltoekenning per partij en per kandidaat vastgesteld.

lees meer


The Arthurs kregen ook de stem van premier Mark Rutte

Delft – 25-03-2019 - Onder het toeziend oog van Premier Mark Rutte is de eerste voorronde van de Peter Tetteroo Bokaal Bokaal (Delftse popprijs ter stimulering van talent) prima verlopen. De winnaar van deze eerste voorronde werd de Indie Alternative Rock band The Arthurs. De band kreeg ook de voorkeur van premier Mark Rutte. Hiermee  heeft de band een plek tijdens de finale op Westerpop, afgedwongen.  Voor de komende editie van de Peter Tetteroo Bokaal heeft de commissie van de Peter Tetteroo Bokaal namens de organisatie van Westerpop 52 inzendingen uit de regio Delft en omstreken, mogen beoordelen.

De laatste twee voorronden zullen plaatsvinden op 6 april en 20 april. De locatie is muziekcafé STECK in de binnenstad van Delft. De toegang is gratis. De Peter Tetteroo Bokaal is een onderdeel van Delfts bekendste popfestival, Westerpop. Het programma van de 28e editie van Westerpop dat dit jaar plaats gaat vinden op 19 en 20 juli, zal op de avond van de laatste voorronde op zaterdagavond 20 april, bekend worden gemaakt!

lees meer


Autonoom varen

Delft – 18 maart 2019 - Op het terrein van The Green Village bij de TU-campus werden de mogelijkheden van Smart Shipping gedemonstreerd. Onderzoek op dit gebied gebeurt in het RAS (Researchlab Autonomous Shipping) dat met het luiden van een bel plechtig werd geopend. Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Rik Janssen, wethouder Martina Huismans en rector Tim van de Hagen waren enthousiast. Uitleg over de mogelijkheden van het autonoom varen werd gegeven door prof Rudy Negenborn, directeur van het nieuwe laboratorium.
Aat Snaterse bekeek de zelfsturende scheepjes en kon vragen stellen aan prof Rudy Negenhorn en het commentaar opvangen van de gedeputeerde. Te beluisteren op woensdag 27 maart bij Delft Centraal tussen 10 en 12 uur. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Hoogbrug afgesloten

Delft – 20-03-2019 - De Hoogbrug, de toegangsbrug vanaf de Zuidwal richting de Lange Geer, is vanaf woensdag 20 maart dicht voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen nog gebruikmaken van de brug. De brug is in slechte staat. Hierdoor mocht zwaar verkeer er al niet meer overheen. Ondanks deze maatregel blijkt dat de conditie van de brug in de afgelopen tijd is afgenomen.

Niet meer verantwoord
Op dinsdag 19 maart is door zowel medewerkers van de gemeente, een externe specialist en een inspecteur van bouw- en woningtoezicht naar de staat van de brug gekeken. Zij hebben geconstateerd dat het niet langer verantwoord is de brug open te houden voor gemotoriseerd verkeer. Daarom is besloten om de brug vanaf 20 maart af te sluiten.

lees meer


Geen sigaretten en tabak in nieuwe LIDL winkel 

Delft – 21-03-2019 – Supermarktketen Lidl gaat in haar nieuw te openen winkel aan de Griegstraat geen sigaretten en tabak verkopen. Als de nieuwe winkel op woensdag 27 maart haar deuren voor het eerst opent, kan men er alleen terecht voor de dagelijkse boodschappen. De winkel aan de Griegstraat is in Delft de eerste supermarkt waar geen sigaretten en tabak wordt verkocht. De supermarktketen bouwt de verkoop richting 2022 gefaseerd af, in nieuwe Lidl winkels worden geen sigaretten meer verkocht. Lidl geeft aan dat de trend in Nederland duidelijk richting rookvrij gaat. De supermarkt merkt deze ontwikkeling aan de kassa en vindt het een logische stap om deze trend te ondersteunen door de verkoop af te bouwen. 

Op duurzame wijze gebouwde winkel
De nieuwe winkel heeft een een vloeroppervlakte van circa 1400 m2. De gehele winkel is op duurzame wijze gebouwd en heeft geen aardgasaansluiting. Er wordt gebruik gemaakt van elektrische warmtepompen, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Klanten kunnen tijdens het winkelen hun elektrische auto opladen aan één van de laadpunten. 

Een minuut gratis winkelen 
Op de dag van de opening ontvangen klanten rond 08.30 uur een lot, waarmee ze kans maken op één minuut gratis winkelen. Met deze prijs wordt de winkel om 09.00 uur feestelijk geopend. De eerste 100 klanten ontvangen een gratis boeket bloemen en bovendien is er tijdens deze dag voor iedereen een gratis bigshopper. Gedurende de hele week zijn er feestelijke openingsacties en mooie non-food aanbiedingen

lees meer


Forum voor Democratie doet het ook in Delft opvallend goed

Delft- 21-03-2019 – Ook in Delft scoorde Forum voor Democratie opvallend goed. De partij van Thierry Baudet kreeg in de Prinsenstad 11,9 procent van de stemmen. De grootste partij was GroenLinks. De partij ging van 9,5 procent naar 16,8 procent. D66 werd wel de tweede partij maar verloor ten opzichte van de vorige statenverkiezingen fors. De partij ging van 20,7 procent naar 16 procent. De VVD werd ondanks verlies (van 14,5 naar 13,5) de derde partij in Delft. De PvdA haalde 10,2 procent (was 13,2),  het CDA 5,5 procent (was 8,7) en de Partij voor de Dieren 5,0 procent (was 4,5), de PVV (5,0%), de SP (4,9%) en de ChristenUnie (4,6%).

De opkomst in Delft kwam uit op 58,8% en dat is veel hoger dan bij de vorige verkiezingen (50,5%).

lees meer


Studenten TU Delft gaan raceauto NunaX bouwen.

 

Delft – 19-03-2019. De komende drie maande gaan zes studenten van de TU Delft naar Zwolle om te bouwen aan de NunaX. In het najaar willen ze met deze wagen de wereldtitel zonneracen prolongeren. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het ontwerp. De grootste uitdaging is om de NunaX lichter te maken dan de Nuna9, de auto waarmee in 2017 de race gewonnen werd. Teamleider Maud Diepeveen, die nanotechnologie studeert, geeft aan dat ze op schema liggen.

lees meer


Cultuurdebat in OPEN

Alle politieke stromingen zaten achter een tafel in OPEN. Vertegenwoordigers van de partijen gaven hoog op van hun ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Hoe kan cultuur optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven? En wat heeft de provincie daarvoor over?
Voorafgaande aan het debat hield Eppo van Nispen tot Sevenaer, ex-directeur van het vroegere DOK, een inspirerende inleiding. Aat Snaterse interviewde Eppo en herinnerde hem aan alle carrièresprongen die hij in zijn leven maakte. 
Woensdag 20 maart tussen 10 en 12 uur te horen in Delft Centraal. Herhaling tussen 17 en 19 uur.
Een foto met de huidige directeur van OPEN Margot Nicolaes mocht natuurlijk niet ontbreken.

lees meer


Delft denkt mee over kansen aardgasvrij

 

Delft – 15-03-2019. Op dinsdag 12 maart heeft het college van burgemeester & wethouders het plan van aanpak Warmteplan 2021 en het eindverslag van de participatiebijeenkomsten vastgesteld. Hiermee heeft de stad een basis gelegd om Delft aardgasvrij te maken. Het bevat de uitgangspunten en de acties die nodig zijn om te komen tot een warmteplan. Delft start met een onderzoek naar de kansen en het gesprek voor aardgasvrij in de wijken Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk. Overheden hebben met elkaar afgesproken dat iedere gemeente een warmteplan vaststelt in 2021.Daarin staat onder meer hoe woningen van het aardgas af komen en in welke wijken er kansen liggen om voor 2030 van het gas af te zijn. Onder meer de opbrengsten van de onderzoeken en gesprekken met de stad komen uiteindelijk terecht in het warmteplan. De gemeente werkt hiervoor samen met haar partners in deze wijken: woningcorporaties Vidomes, Vestia, Woonbron, Duwo, het Platform Energietransitie Delft, bewoners, ondernemers, TU-Delft en netbeheerder Stedin.

lees meer


Studenten Virgiel organiseren techniekmiddag bij BuytenDelft.

 

Delft – 12-03-2019. Op zondag 17 maart organiseert de commissie ‘Virgiel Doet’, van de Delftse studentenvereniging Virgiel, een techniek middag voor kinderen bij Stadsboerderij BuytenDelft (Korftlaan 3a). Een groep van vijf studenten deelt deze middag hun kennis via aansprekende experimenten en proefjes. De middag vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur en is gericht op kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud. De studenten gaan samen met de kinderen aan de slag met vijf verschillende experimenten. “We laten kinderen op deze manier zien dat techniek toch wel cool is”, aldus Eva Schlösser van Virgiel Doet.  “We maken bijvoorbeeld gebruik van smarties om het scheiden van kleuren te demonstreren. Ik denk dat kinderen dat wel leuk vinden!” Niet alleen techniek staat centraal. “Sommige proefjes zijn echt meer scheikunde-achtig. We gebruiken bijvoorbeeld twee glazen met water, waarbij er in ééntje ook zout zit. In welk glas zou een ei blijven drijven? En waarom?” Alle proefjes hebben de studenten eerst zelf uitgetest en zijn niet gevaarlijk.

Foto: Wouter van Mierlo

 

lees meer


Yuri Verbeek opent 12e editie Delft On Stage

Delft – 11-03-2019 - Yuri Verbeek, de bekende Delftse ondernemer en Chef-kok en oud VMBO leerling (Grotius College) opent op 12 maart het beroepenfeest van Delft On Stage: een Positief (beroeps) Podium voor VMBO leerlingen. Het is de  12e editie  van Delft On Stage: Bij deze gelegenheid gaan ruim 200 beroepsbeoefenaren in gesprek met rond de 1000 leerlingen over hun beroep en werkdag. Op 26 maart, de Doe Dag van Delft On Stage, brengen de leerlingen een tegenbezoek aan de beroepsbeoefenaren waarmee ze een match hebben gemaakt. Dromen mag bij On Stage, dus alle beroepen zijn aanwezig: van automonteur tot advocaat en al die andere mooie beroepen.

VMBO leerlingen verdienen het om ‘On Stage’ te gaan
Bedrijfsleven investeert in toekomstige collega’s bij On Stage Het bedrijfsleven investeert in toekomstige collega’s en medewerkers door de jongeren een beter beeld te geven van een beroep. De VMBO leerlingen worden, als toekomstige vakkanjers en beroepsdromers, op deze manier in het zonnetje gezet. Delft is een van de 20 gemeenten die het project Onderwijs On Stage realiseren. Onderwijs On Stage is een initiatief van ondernemer Corine Korrel en is gestart in 2007 in Delft. Het is een succesvol concept gebleken met groot draagvlak bij deelnemende scholen, bedrijfsleven en gemeenten.

lees meer


Gooi naar een ticket voor finale in Delft

Delft – 11-03-2019 - Op 384 universiteiten in 61 landen strijden studenten om een ticket naar de finale van Red Bull Paper Wings in Salzburg. Red Bull Paper Wings is dé wereldwijde wedstrijd papieren-vliegtuigjes-gooien voor studenten. De wedstrijd kende al meerdere succesvolle Nederlandse edities en ook dit jaar worden alle aspirant-papieren-vliegtuigjes-piloten uitgedaagd om gewapend met één A4 naar Oostenrijk te ‘vliegen’.
In Nederland vinden dit jaar 3 qualifiers plaats voor Red Bull Paper Wings; op de  TU Delft, Universiteit Twente en TU Eindhoven. Hier wordt de Paper Wings landingsbaan neergelegd, waar iedereen een gooi kan doen naar de finale. De drie onderdelen waarop de studenten zich kunnen kwalificeren zijn; de grootste afstand, de langste vliegtijd of de meest creatieve vlucht.

lees meer


Scholieren maken statement met #STOPMETPLASTIC

Delft – 10-03-2019 – Veertien Delftse basisscholen staan stil bij het behoud van de natuur en van de olifant. Zij leveren samen een aanvulling op de tentoonstelling van de Elephant Parade in De Hoven Passage. De leerlingen van de deelnemende scholen creëerden unieke olifanten met zwerfafval en plastic. Samen maakten ze zo de tentoonstelling #STOPMETPLASTIC. Niet alleen kun je de tentoonstelling bewonderen, je kunt ook deel uitmaken van de jury. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen op de mooiste creatie, de school met de meeste stemmen ontvangt een hele mooie prijs en ook onder de stemmers worden een aantal cadeaubonnen weggegeven. De tentoonstelling is nog tot 30 maart te zien en te jureren.

lees meer


Aandacht voor de olifant in De Hoven Passage

Delft – 10-03-2019 – In De Hoven Passage zijn momenteel – nog tot 30 maart – twintig unieke beelden van olifanten te bewonderen. Samen vormen de olifanten een bijzondere tentoonstelling waar diverse nationale en internationale kunstenaars en artiesten hun bijdrage aan hebben geleverd. Elephant Parade was eerder in grote steden zoals Bangkok, Londen en Amsterdam te bewonderen. Een kleinere versie van de expositie, speciaal samengesteld voor winkelcentra en winkelgebieden, is nu de verrassing voor het winkelende publiek in De Hoven Passage. De organisatie van Elephant Parade zet zich in voor de bescherming en het behoud van de Aziatische olifant

lees meer


Een mens is pas vergeten als zijn of haar naam is vergeten

Delft – 10-03-2019 – Zaterdag 9 maart is in Delft voor het eerst een eerste Stolperstein (struikelsteen)  geplaatst. De ceremonie vondst plaats voor de deur van Rotterdamseweg 101. De steen draagt de naam van Lina Feldmann-Stamm. Zij is in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd door de Duitse bezetter. De negentigjarige Reni Linssen – Jeidels, die Lina nog persoonlijk heeft gekend, was aanwezig toen de Duitse kunstenaar Gunter Demnig de steen voor het pand aan de Rotterdamseweg waar het slachtoffer indertijd woonde metselde. Zij deelde met de overige aanwezigen enkele herinneringen aan haar oudtante en Titia Feldmann, een kleindochter van Lina, las enkele brieven van haar oma voor die zij in Westerbork schreef. Het Kaddish, het rouwgebed voor de doden, werd uitgesproken door rabbijn Issachar Tal van Kekem. Ook werd er een minuut stilte in acht genomen.

Foto: Arnold Vroomans

lees meer


Raad wil minder tijd in het stadhuis

Delft – 08-03-2019 - De samenhang tussen de stad en de gemeenteraad versterken en kennis en ervaring uit de stad meer benutten. Direct na de verkiezingen in maart 2018 sprak de gemeenteraad van Delft de ambitie uit om nadrukkelijk te investeren in de relatie met de stad. De raad wil minder tijd doorbrengen in het stadhuis en minder tijd spenderen aan vergaderingen. Ze wil wel meer tijd doorbrengen in de stad, in de verschillende wijken en meer gesprekken voeren met de Delftenaren. De werkgroep vergadermodel heeft dit uitgewerkt en is tot concrete voorstellen gekomen waar de raad en het college van b en w nu actief mee aan de slag gaan.

lees meer


Jazzconcert tijdens de lunchpauze bij De VAK

Delft – 08-03-2019  – De warme swingende klanken van ‘ET4’ zullen je tegemoetkomen tijdens het lunchpauzeconcert op dinsdag 19 maart 2019. Van 12:45-13:30 uur speelt Emilio Tritto, Saxofonist en docent bij De VAK, met zijn jazzband eigen gecomponeerde nummers. Het lunchpauzeconcert vindt plaats bij De VAK in OPEN aan het Vesteplein. 
Emilio komt uit Italië. Hij heeft saxofoonles gehad in Matera. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag heeft hij zijn bachelor en master saxofoon behaald. Het was voor hem altijd een geweldig spel. Hij speelt sinds zijn negende saxofoon. “Ik denk dat het een belangrijke activiteit is voor alle leeftijden en het is een geweldige kans om nieuwe mensen te ontmoeten en met ze te spelen.” Dat is ook de reden dat hij les is gaan geven bij De VAK.  

lees meer


Huiswerkexpert geeft lezing op Dag van het Huiswerk

Delft – 08-03-2019 – Morgen, zaterdag 9 maart is het de ‘Dag van het Huiswerk’. Dan is huiswerkexpert Drs. Ankie Remijn te gast bij boekhandel Paagman aan de Choorstraat. Zij geeft daar een lezing over ‘Meer leren in minder tijd’. Remijn zal spreken over effectief en efficiënt huiswerk maken. Hoe inspireer en motiveer je je  kind? Welke manier van (huiswerk)begeleiden is het meest effectief?  Als je pubers hebt, kun je niet om de meest recente inzichten over het  puberende brein heen. Dat het puberbrein onvolgroeid is, is inmiddels  wel bekend. Maar hoe vertaal je deze inzichten? Hoe leer je als  middelbare scholier méér in minder tijd en welke rol kun je daar als  ouder in spelen?  In haar lezing staan de antwoorden op bovengenoemde vragen centraal. Haar boek Meer leren in minder tijd ligt ten grondslag aan deze lezing  en zal zij aansluitend signeren.

 

lees meer


College Tour met Beatrice de Graaf en Mirjam Bikker

Delft - 07 maart 2019 - ChristenUnie Zuid-Holland organiseerde een College Tour in Theatercafé De Veste in Delft met Beatrice de Graaf (lijstduwer CU) en Mirjam Bikker (senator en lijsttrekker CU). Beatrice de Graaf houdt zich bezig met de geschiedschrijving van het terrorisme en komt hiermee regelmatig in het nieuws. Onder leiding van HarmJan Vedder (politiek assistent van minister Arie Slob) werden er veel vragen gesteld, waar de beide vrouwen op het podium wel raad mee wisten.
Wordt de 1e Kamer steeds politieker? Wat doen we met terugkeerders uit Syrië? In Nederland is segregatie van bevolkingsgroepen volgens beide dames het grootste gevaar op dit moment.
Aat Snaterse interviewde Beatrice de Graaf. Dit gesprek is te horen bij Delft Centraal op woensdag 13 maart om ca. 11:30 uur.

lees meer

Pagina 2 van 98