Menu


Belangrijke aanwinst voor Stadsarchief Delft

Delft – 21-01-2019 – Het Stadsarchief Delft heeft een bijzondere schenking ontvangen. Mevrouw Annet Thomas heeft een exemplaar van het boekje Den Delfschen martelaer, ofte Laetste afscheyd-brieven van Harmannus Schinckel geschonken aan het archief zodat het veilig bewaard kan worden en door iedereen kan worden geraadpleegd. Het is een boekje uit 1652 van Theodorus Verburgh met documenten over zijn voorvader Harmen Schinckel. Deze werd in 1568 op de Markt in Delft onthoofd wegens het drukken van ‘ketterse’ boeken. Er zijn slechts twee andere exemplaren van dit boekje bekend, in de universiteitsbibliotheek van Jena en in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

In het boekje  Den Delfschen martelaer, ofte Laetste afscheyd-brieven van Harmannus Schinckel publiceerde achterkleinzoon Theodorus Verburgh de tekst van het doodvonnis en van de afscheidsbrieven die zijn voorvader vlak voor zijn executie (met het zwaard) uit de gevangenis schreef aan zijn vrouw en drie kinderen

lees meer


Scholenschuif onderwerp van politiek café Tanthof

Delft – 20—1-2019 – Op 13 februari organiseert de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) een politiek café. BHTD deed dat met veel succes al eerder. Het onderwerp dat deze keer centraal staat is de ‘scholenschuif’.  De gemeente Delft wil een scholencampus bouwen in het Abtswoudsepark valkbij de keerlus van tram 1. Op de dat vrij komende grond - waar nu de basisscholen staan -  zouden dan (senioren)woningen moeten verrijzen. Alle politieke partijen van Delft zijn door BHTD uitgenodigd om die avond hun visie op de plannen te geven. De bewonersvereniging houdt op haar website een poll om de mening van de bewoners te peilen over deze ontwikkeling van Tanthof

lees meer


Achterdegevelsvandelft.nl zoekt stemmen

Delft – 18-01-2019 - De Delftse website www.achterdegevelsvandelft.nl dingt mee naar de landelijke prijs voor historische websites. Tot 31 januari kan iedereen voor de publieksprijs 2019 zijn stem uitbrengen op www.geschiedenisonlineprijs.nl. Op donderdag 7 februari is de prijsuitreiking in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, initiatiefnemer van de prijs.  De website Achterdegevels bestaat ruim tien jaar en bevat inmiddels 165 rijk geïllustreerde verhalen over Delftse huizen en hun bewoners. Daarmee geeft de site een zeer levendige inkijk in de Delftse geschiedenis. Ze telt de laatste jaren een groeiend aantal bezoekers, ook ver buiten de stadsgrenzen.

Je vindt er verhalen over grachtenpanden van burgemeestersgeslachten met al hun familieperikelen, tochtige arbeiderswoningen met tonnentjes-wc’s  en cholera-slachtoffers, voormalige stadsboerderijen, lijken in huis en malverserende kooplieden, vaak vanaf de grote stadbrand van 1536 tot heden. Alle verhalen zijn gebaseerd op zorgvuldig archiefonderzoek. Sinds een jaar is de werkgroep die de site samenstelt, aangesloten bij de historische vereniging Delfia Batavorum.

Foto: Bernard Eilers

lees meer


Eerste schilderij Pieter de Hooch in Museum Prinsenhof gearriveerd

Delft – 17-01-2019 – Vanaf donderdag 24 januari is het schilderij, Portret van een Delftse familie (circa 1657-1660) van Pieter de Hooch, te zien in Museum Prinsenhof. Dit schilderij uit de Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien (Oostenrijk) is een opmaat naar de overzichtstentoonstelling Pieter de Hooch in Delft, Uit de schaduw van Vermeer van 11 oktober 2019 t/m 16 februari 2020. Het stuk dat de afgelopen 70 jaar niet in ons land te zien was, is een van de topstukken van de tentoonstelling. Het is een van de weinige familieportretten van Pieter de Hooch en het enige dat in onze stad kan worden gesitueerd. In de verte is de toren van de Nieuwe Kerk in Delft te zien en de muur aan de rechterkant is waarschijnlijk de stadsmuur. Welke familie op het schilderij staat is nooit duidelijk geworden. Nu het weer terug is in Delft zullen onderzoekers opnieuw proberen om dit te achterhalen. De Weense kunstacademie kreeg het schilderij in 1822 als een werk van de schilder Gerard ter Borch. In de 19e eeuw hebben meerdere auteurs het vervolgens toegeschreven aan Johannes Vermeer. In 1874 werd het schilderij voor het eerst aan Pieter de Hooch toegeschreven en vanaf het einde van de 19de eeuw werd deze toeschrijving algemeen geaccepteerd.

lees meer


Eerste lichting Delftologen ontvangt certificaat

Delft – 17-01-2019 – Op vrijdag 18 januari zal wethouder Stephan Brandligt de eerste lichting Delftologen een certificaat uitreiken. Zij zijn dan de eerste groep stadgenoten die zich Delftoloog mag noemen.

De opleiding tot Delftoloog bestond uit tien bijeenkomsten ('werkateliers') die op zaterdagmiddag plaatsvonden. Tijdens deze bijeenkomsten werd steeds een aspect van de stedelijke samenleving behandeld. Denk daarbij aan vervoer, milieu en natuur. Iedere bijeenkomst begon bij de verworvenheden van het verleden, kijken waar we nu staan en actief aan de slag gaan met de toekomst. Ook bezochten de Delftologen in opleiding bijzondere historische plekken in Delft.

lees meer


Oude gemaal Delftse Hout verkocht

Delft – 17-01-2019 -  Het oude gemaal van de Polder van Nootdorp gelegen aan de rand van het recreatiegebied Delftse Hout is verkocht voor 200.000 euro. Het gemaal was eigendom van het Hooghemraadschap van Delfland en heeft geen waterstaatkundige funcite meer. Het is een gemeentelijk monument. Het gemaal heeft een cultuurhistorische waarde vanwege de functionele relatie met de drooglegging van het bijbehorende poldergebied in de 19e eeuw en de waterhuishouding daarvan. Het gemaal is, in de omgeving van Delft, een van de weinige nog resterende negentiende-eeuwse gemalen uit de beginperiode van de bemaling met stoomkracht. 

Toekomstige bestemming nog niet duidelijk
De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekend geworden. Wel is duidelijk dat de nieuwe eigenaar het gemaal wil renoveren en zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil maken. Het oude gemaal is in de periode 1840-1844 gebouwd door het voormalige waterschap Polder van Nootdorp. Het gemaal is in 1916 voorzien van een centrifugaalpomp, in 1980 voorzien van een Elektromotor en in 2003, met de bouw van het nieuwe gemaal, buiten gebruik gesteld. Wat er nu in gaat komen is nog niet helder.

Foto: Funda

lees meer


Nieuwe ideeën op Symposium “In control met alcohol” voor studenten

Delft – 17-01-2019 – Ongeveer 150 leden van Delftse studentenorganisaties bezochten afgelopen dinsdag een symposium over alcoholpreventie. Een van de sprekers was Dr. N. van der Lely van het Reinier de Graaf ziekenhuis .Naast andere sprekers uit de gezondheidszorg waren er ook sprekers uit de horeca-branche.  De studenten discussieerden tijdens workshops over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik onder studenten gestimuleerd kan worden. Voorlichting en preventie zijn daarbij van belang, maar ook cultuurverandering, aangezien alcohol van oudsher onderdeel uitmaakt van het studentenleven. Dat er serieus over nagedacht is, bleek uit de ideeën die geopperd werden, zoals een maltbierproeverij organiseren of een gezellige sportactiviteit centraal stellen in plaats van gezellig een biertje drinken.

Het zijn ideeën die voortvloeiden uit de brainstormsessies, waarbij de studenten een keuze konden maken uit wat hun aansprak. Hoe handhaaf je het verbod op doorschenken? Wat doe je als iemand echt teveel op heeft? Wanneer zoek je hulp of geef je zelf hulp? Vragen die in de sessies allemaal aan bod kwamen.

lees meer


Persontmoeting met Delfts college

Delft – 14 januari 2019  Op uitnodiging van het stadsbestuur ontmoetten vertegenwoordigers van regionale papieren en digitale kranten en de radio elkaar in het stadskantoor. Met een korte presentatie legden de wethouders en de burgemeester uit waarmee zij zich hebben bezig gehouden en wat hun plannen zijn voor de rest van de collegeperiode. Na een paar vragen van het journaille werd de bijeenkomst informeel voortgezet.
Aat Snaterse en Frans van Rijnswou hadden als vertegenwoordigers van de Stadsradio gezellige gesprekken met de stadsbestuurders die overigens gaarne bereid zijn om met iedere inwoner van Delft te spreken.
Verslaggever Aat Snaterse kon het niet laten om twee wethouders naar de microfoon te vragen en een kort gesprek met hen op te nemen. Hij sprak met Hatte van der Woude, wethouder van Onderwijs, Jeugd en integratie en met Bas Vollebregt, wethouder van Economie en Cultuur.
Te beluisteren op woensdag 23 januari tussen 10 en 12 uur. Herhaling: tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Rijk en machtig in het Delft van de 17de eeuw

Delft – 17-01-2019 – Delfia Batavorum organiseert op dinsdag 22 januari in de Van de Mandelezaal van Museum Prinsenhof een lezing van Kees Zandvliet over de rijken en machtigen van de zeventiende eeuw. In Holland, het machtigste en rijkste gewest tijdens de Republiek, woonden veruit de meeste rijken van de Republiek. Rijkdom en macht waren nauw met elkaar verbonden. Hollandse rijken woonden vooral in de steden, zoals Delft. Die rijken waren via hun familienetwerk, hun politieke ambten of via de VOC verbonden met steden en landelijke gebieden elders in Holland, met de regionale of internationale politiek of met gebieden overzee.

Kees Zandvliet is de auteur van ‘De 500 rijksten van de Republiek’. Hij is dus bij uitstek de man om dieper in te gaan op deze aspecten aan de hand van verschillende Delftenaren uit de Republiek. Zo zal hij vertellen over burgemeester Gerard Putmans (1641-1698), wiens vader gouverneur was van Taiwan. En uiteraard ontbreken de prinsen en prinsessen van Oranje niet.

lees meer


Mercedes Delftenaar in beslag genomen door politie

Delft – 17-01-2019 – De auto van een 36-jarige Delftenaar is dinsdag door de politie Westland in beslag genomen. Bij een controle in Naaldwijk bleek dat de Delftenaar nog 30.000 euro aan boetes moest betalen. Dat was voor de politie de reden om de Mercedes van de man in beslag te nemen. “Misdaad mag immers niet lonend zijn”, aldus de politie in het Westland

lees meer


Alternatief herontwikkelingsplan moet gebouw elektrotechniek (TUDelft) redden

Delft – 16-01-2019. Het Cuypersgenootschap en Docomomo Nederland zien mogelijkheden voor duurzame herontwikkeling van het hoge markante gebouw voor Electrotechniek (EWI) op de campus van de TU Delft. Met een pamflet dat is rondgestuurd aan de universiteit en de gemeente schetsen de stichtingen hoe het volgens hen mogelijk is om het pand uit de wederopbouwperiode nieuw leven in te blazen. De TU Delft heeft plannen om het gebouw, dat door zijn forse hoogte een icoon is voor de campus en voor Delft te slopen. In het pamflet, ‘Een toekomst voor Elektro, behoud door ontwikkeling’, wordt het gebouw energie-neutraal, worden functies verplaatst naar een nieuw gebouw achter het huidige en wordt de vrijgekomen ruime ingezet als woonruimte voor studenten.

 

lees meer


Ton L. (60) wurgde zijn moeder Mona Baartmans met een tiewarp

Delft – 15-01-2019 – De 60-jarige Ton L. uit Oud-Beijerland heeft zijn moeder Mona Baartmans met een tiewarp gewurgd en 40.000 euro van haar verduisterd. Dat bleek gisteren tijdens de pro forma-zitting van de rechtbank in Den Haag. Het geld van zijn moeder had hij een maand daarvoor van haar rekening gehaald. De verdachte was zelf niet bij de zitting aanwezig. De Officier van Justitie mr. A.J. Algera zegt dat er aanvullend onderzoek nodig is. Er moet nog een onderzoek komen naar de psychische toestand van Ton L. op de dag dat hij zijn moeder van het leven beroofde.

lees meer


Niemand gewond bij ontploffing woning Nassauplein.

Delft – 15-01-2018 – In de nacht van maandag op dinsdag is rond 02:00 uur bij een woning aan het Nassauplein een explosie geweest. De voordeur van de woning raakte daarbij ernstig beschadigd. Niemand raakte gewond. De bewoners zijn opgevangen. De oorzaak en de aanleiding van de ontploffing zijn nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Daarvoor is het Team Explosieven Verkenning naar het Nassauplein gekomen. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Foto: Google maps

lees meer


Tracefy tegen fietsendiefstal

Delft, 14 januari 2019 - Jeroen van Kester en Niels Penning ontwikkelden het zg. Tracefy systeem. Dit zorgt voor een internetverbinding met elke e-bike, scooter of step. Met de GPS-tracker en een bijbehorende app kan een gestolen fiets altijd teruggevonden worden.  Deze Delftse startup ontvangt € 300.000 startkapitaal uit het Zuid-Hollandse investeringsfonds UNIIQ. Tracefy kan nu verder ontwikkeld worden, met name voor bedrijven met veel deel- en huurfietsen. Het systeem wordt ingebouwd in het frame en is aangesloten op de accu.
Aat Snaterse ging op bezoek in de studio van Jeroen van Kester aan de Hooikade. De uitleg van het systeem kunt u beluisteren op woensdag 14 januari bij Delft Centraal tussen 10 en 12 uur. De herhaling is te horen tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Station Delft Zuid energieneutraal

Delft – 11 januari 2019 - Over 4 jaar zal Station Delft Zuid het eerste ‘nul-op-de meter sttation’ zijn. Het krijgt een dak van zonnepanelen, waarmee alle functies van het station van stroom worden voorzien en de reizigers niet meer verregenen. De realisatie van het energieneutrale station – het eerste in Nederland - werd bezegeld met een overeenkomst van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, John Voppen namens ProRail en wethouder Stephan Brandligt van het gemeentebestuur van Delft.
Aat Snaterse volgde de ondertekening en vroeg na afloop om commentaar bij bovengenoemde ondertekenaars. Op woensdag 14 januari worden de gesprekken uitgezonden in Delft Centraal tussen 10 en 12 uur. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Nieuwjaarsborrel op de Markt

Delft 05 januari 2019 - Het leek wel lichtjesavond zaterdagavond 5 januari op de Markt. De Nieuwjaarsborrel van het stadsbestuur en Delftse ondernemers werd door honderden mensen bezocht. Met een prima organisatie van ‘De burgemeesters’. Marja van Bijsterveldt hield een treffende toespraak op de trap voor het verlichte stadhuis.
Met microfoon en recorder probeerde Aat Snaterse zich langs de gasten te wringen om enkele bezoekers naar hun verwachtingen voor 2019 te vragen. Aan het woord kwamen wethouder Bas Vollebregt, 2 bezoekers die over de energietransitie hadden nagedacht, Tijn Noordenbos, de ‘worstelaar’ van 'of je worst lust’ en Evelien van der Kruit, directeur van Delft Marketing. We gaan het Gouden Eeuwjaar van Delft beleven.
Op woensdag 9 januari worden de gesprekken tussen 10 en 12 uur uitgezonden bij Delft Centraal. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Help Molen de Roos en eet appeltaart

Delft – 04-01-2019 - Op zaterdag 12 januari is er van 10.00 tot 11.30 een ‘Molen & Appeltaartrondleiding’ in Delftse Molen de Roos. Na een welkom in het molenaarshuis met een drankje en appeltaart van eigen molenmeel neemt een gids je mee de molen in en vertelt je uitgebreid over het reilen en zeilen in de molen en over de geschiedenis. Bij goede wind draaien de wieken. Vanaf de stelling kijk je uit over de hele binnenstad en over de mooie nieuwe gracht. 

lees meer


Vrouw gewond na steekpartij

Delft – 04-01-2019 – In de Nigeriastraat is vanmiddag rond half vier een vrouw het slachtoffer geworden van een steekpartij. Het steekincident vond plaats op de derde verdieping van de portiekwoning. Het slachtoffer is met onbekende verwonding naar een ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. Ook over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

lees meer


Eric Clapton in Delft

Delft 03-01-2019 –Eric Clapton komt naar Delft. Althans zijn muziek staat centraal op het op Bluesfestival Delft, het grootste indoor-bluesevenement van Nederland, beleeft in 2019 zijn 21e editie. Het jaarlijkse blues-evenement wordt gehouden in het laatste weekeinde van februari met wederom een groot aantal optredens aangevuld met workshops, film- en theatervoorstellingen.
Op 22, 23 en 24 februari zal Delft het bolwerk van de blues worden. Er staan ruim 75 optredens gepland, verdeeld over 38 locaties in de historische binnenstad. Het volledige programma van het Affligem Bluesfestival is te vinden via de website www.delftblues.nl . Alle concerten zijn gratis te bezoeken; voor de Specials wordt een klein entree-bedrag gevraagd.

Foto Claptunes: Dirk Wolf

lees meer


Kies het beste boek van Delft

Delft – 03-01-2019 - Boekhandel Paagman brengt een Haagse traditie naar Delft. Na Den Haag kunnen nu ook de lezers in Delft het beste boek van het afgelopen jaar kiezen.  Gedurende de hele maand januari kunnen alle Delftenaren stemmen op het beste boek van 2018 of een eigen favoriet nomineren.
Ook tijdens de uitzendingen van het veel beluisterde programma Delft Centraal werd regelmatig aandacht besteed aan Delftse schrijvers en hun (nieuwe) boek.  De redactie van dit programma heeft alvast een short list gemaakt. Staat jouw favoriete boek er niet bij? Maak dan een eigen keus. Het enige selectiecriterium is dat het boek in 2018 moet zijn uitgegeven. LET OP, een stem is alleen geldig  
wanneer de stemmer woonachtig is in Delft. Kijk hier naar de online  
stemmodule: https://www.paagman.nl/besteboek2018

De shortlist van Stadsradio Delft (in willekeurige volgorde) :
- Mijn verhaal – Michele Obama
- Het mannetje van de radio – Aat Snaterse
- De gorgels en het geheim van de gletsjer – Jochem Myjer
- Vandaag begint de Wereld – Dick Stammes
- Taal voor de leuk – Paulien Cornelisse
- Uit het dagboek van Marcel de Wit – Marcel de Wit
- Pessimisme kun je leren! - Levi Weemoedt
- De afscheiding – Marcel de Jong
- Gespleten – Karin Slaughter
- Het Pilgrim Fathers Complot – Jeroen Windmeijer
- Mythos – Stephen Fry

lees meer

Pagina 10 van 102