Menu


Delft Blond en Geen C te hoog

Delft – 25-04-2018 – In het Rietveldtheater is er op donderdag 3 mei de laatste Korenavond van dit seizoen. Het zeemanskoor  ‘Geen C te hoog’ uit Zoetermeer en het vrouwenkoor ‘Delft Blond’ zijn deze avond de uitvoerende koren.

Het eerste koor staat deze avond onder leiding van Rian van Randwijk en de het Delftse vrouwenkoor staat onder leiding van Marlous van Tolhuisen. Het shantykoor brengt natuurlijk zeemansliederen en Delft Blond heeft popmuziek op het repertoire. De avond begint om 20:30 uur.

foto: Geen C te hoog

lees meer


Nieuwe eisen aan het Engels van TU Delft docenten

Delft – 25-04-2018 – De TU-Delft stelt nieuwe, hogere eisen aan het Engels van het onderwijzend personeel. Het moet voortaan liggen op het niveau C1-hoog. Wie dat niveau niet haalt, krijgt drie tot vijf jaar te tijd om het niveau te halen.

De dienst Human Resources (HR)van de TU-Delft wil de taaleisen voor het onderwijs aanpassen omdat steeds meer Delftse bacheloropleidingen zijn overgegaan op het Engels. Het huidige onderscheid in taaleisen voor bachelor- en masteropleidingen is daarom niet meer relevant. Bovendien is de internationale normering voor het taalniveau veranderd en heeft de studentenraad herhaaldelijk gewezen op het soms gebrekkige Engels van docenten.

In een voorgenomen besluit staat dat alle hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten binnen drie jaar na hun aanstelling zouden moeten voldoen aan het taalniveau C1-hoog. Op 1 januari 2018 voldeed zestig procent aan dit niveau. Vijftien procent (272 personen) voldeed er niet aan en een kwart (391 personen) was nog niet getest. Het universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden (ITAV) schat in dat het ongeveer twee jaar kost om iedereen te testen.

Wie het vereiste niveau niet heeft krijgt de mogelijkheid dit alsnog te halen. Dat kan via een cursus van ITAV, een externe cursus of via zelfstudie. Uitgaande van eerdere testresultaten verwacht ITAV dat van de nog niet geteste medewerkers ongeveer 85 het vereiste niveau niet halen en er dus in totaal 357 mensen op cursus moeten. ITAV schat in dat er per persoon honderdveertig uur aan intensieve training nodig is om één niveau te stijgen.

lees meer


9% minder voedselpakketten in 2017, maar hulp blijft noodzakelijk

Delft – 25-04-2018 - Het aantal pakketten dat de Voedselbank Delft verstrekt, is vorig jaar gedaald met 9%. Het aantal betrokken huishoudens daalde voor het tweede jaar op rij, nu met 9,5%. De Voedselbank noemt de daling ‘bemoedigend’ maar vindt het zorgelijk nog altijd meer dan 550 kinderen deel uitmaken van de doelgroep. Voedselhulp is nog steeds geen overbodige luxe voor veel huishoudens met of zonder kinderen in Delft en omgeving.
De economische opleving gaat aan een deel van de cliënten van de Voedselbank voorbij, zo constateert de Voedselbank Delft in haar jaarverslag. Dit blijkt uit het relatief grote en groeiende aantal cliënten dat gedurende langere tijd gebruik maakt van de noodhulp van de Voedselbank. ‘Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor de minstbedeelden in onze samenleving zolang dat nodig is,’ aldus voorzitter Hans Mostert van de Voedselbank Delft.

lees meer


Pindapoli Reinier de Graaf helpt pinda-allergie voorkomen

Delft – 25-04-2018 - Jaarlijks ontwikkelen ongeveer duizend kinderen in Nederland een pinda-allergie. Als zij pinda’s of pindaresten eten kan dat zorgen voor galbulten, benauwdheid en fors overgeven. In sommige gevallen leidt het zelfs tot een levensbedreigende shock. Onderzoek wijst uit dat een pinda-allergie voorkomen kan worden door jong te beginnen met het eten van pinda’s. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is daarom gestart met de Pindapoli. Hier krijgen baby’s met een verhoogde kans op het ontwikkelen van een pinda-allergie pindakaas door hun vaste voeding. Alleen jonge kinderen met ernstig eczeem en daardoor een verhoogd risico op een pinda-allergie komen in aanmerking voor deze behandeling. Sinds de oprichting is al 7 keer een pinda-allergie voorkomen.

Foto: De familie Brandt op de Pindapoli, van links naar rechts: baby Job, meoder Carin, vader Paul en kinderen Robienne en Paul.

lees meer


TU Delft laadt elektrische auto rechtstreeks op uit zonnepanelen.

Delft – 24-04-2018. Onderzoeker Gautham Ram Chandra Mouli ontwikkelde een systeem om elektrische auto’s direct en snel zijn op te laden met zonnestroom. Hij doctoreerde hierover aan de TU Delft. Elektrische voertuigen zijn alleen écht duurzaam als de elektriciteit om ze op te laden uit duurzame bonnen komt en niet uit fossiele brandstoffen. Daarom kijken bedrijven en onderzoekers naar het opladen van elektrische voertuigen met zonnepanelen. Op basis van het promotie-onderzoek van Chandra Mouli heeft de TU Delft samen met de bedrijven Power Research Electronics en Last Mile Solutions een snellader ontwikkeld waarmee auto’s direct kunnen worden opgeladen met stroom uit zonnepanelen. Het systeem is in principe uit te breiden door meerdere laders en zonnepanelen te koppelen. Bedrijventerreinen en woonwijken zouden hiermee volgens de TU Delft in de toekomst op een nieuwe manier van stroom kunnen worden voorzien, voor een deel los van het stroomnet. Het bedrijf Power Research Electronics heeft inmiddels een aantal snelladers van dit type geproduceerd.

lees meer


Het Rode Kruis zoekt collectanten.

Delft – 23-04-2018. Het Rode Kruis zoekt nog collectanten in Delft en Midden-Delfland voor de Rode Kruis week van 24 tot en met 30 juni. Tijdens deze week wordt er geld ingezameld voor de hulp van het Rode Kruis in Nederland. Het Rode Kruis staat altijd paraat; 28.000 vrijwilligers staan in Nederland klaar om te helpen. De vrijwilligers worden ingezet bij noodsituaties, zoals een grote brand of overstroming, en onze EHBO-vrijwilligers helpen ook op evenementen en festivals. Zo zijn onze hulpverleners bijvoorbeeld aanwezig bij Oranjekoorts, Koningsdag en Lichtjesavond, maar ook bij sporttoernooien. Daarnaast bereidt het Rode Kruis mensen voor op een noodsituatie, zodat zij zichzelf kunnen redden en anderen in nood kunnen helpen. In Delft bieden we EHBO-cursussen aan, geven we voorlichting op scholen over het belang van 112 bellen en  helpen we mensen sociale contacten te leggen tijdens onze ontmoetingslunches. Heeft u in de Rode Kruis Week 2 à 3 uurtjes tijd over voor ons? Meldt u dan aan op www.rodekruis.nl/collecteren of door een e-mail te sturen naar info.delft@rodekruis.nl.

lees meer


Informatie Wim Bot en Pieter Guldemond

Delft 20 april 2018 - De Delftse informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond hebben de  mogelijkheden verkend voor een nieuwe coalitie voor Delft. Donderdag 19 april brachten ze hun eindverslag uit aan de fractievoorzitters. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Delft.
De fracties van GroenLinks, STIP en D66 hebben beide informateurs vorige week opdracht gegeven voor een tweede ronde in de verkenning op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Een volgende informatieronde was nodig om mogelijke samenwerkingen nader te verkennen.

Na afloop van de bijeenkomst kreeg Aat Snaterse uitleg van Wim Bot. Dit gesprek is tussen 10 en 12 uur te beluisteren bij Delft Centraal. Herhaling tussen 17 en 19 uur.
Op de foto ziet u vlnr: Michelle Corten (STIP), Pieter Guldemond, Wim Bot, Christine Bel (D66) en Frank van Vliet (GroenLinks). 

lees meer


Lidl Griegstraat gesloten

Delft – 22-04-2018 – Vanaf maandag 23 april is de supermarkt Lidl aan de Griegstraat gesloten. Maar op diezelfde dag gaat een tijdelijke vestiging van deze supermarktketen open aan de Mercuriusweg. Deze situatie zal zeker een jaar duren. In die tijd wordt het pand aan de Griegstraat gesloopt en wordt er een nieuwe winkel gebouwd. Deze nieuwe supermarkt wordt beduidend groter. Er komt een warme bakkerij in en er komen extra parkeerplaatsen. Ook in de tijdelijke winkel aan de Mercuriusweg is er een warme bakker en zijn er meer parkeerplaatsen.

Foto: zo gaat de nieuwe Lidl aan de Griegstraat er uitzien.

lees meer


Twee dagen roeifeest met PEiL en PEiK

Delft – 20-04-2018 - Op 28 en 29 april vindt de 37e editie van het tweedaagse roei-evenement Proteus-Eretes in ’t Lang en – in ’t Kort (PEiL en PEiK) en op de Delftse Schie plaats . Ruim 3500 deelnemers zullen afreizen naar Delft om te strijden voor de felbegeerde overwinning, daarnaast worden toeschouwers van binnen en buiten Delft verwacht om de sporters aan te moedigen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Delftse roeivereniging Proteus-Eretes. Deze Delftse roeiwedstrijd staan bekend om de gezellige sfeer.

De roeiwedstrijd gaat over een afstand van 4500 meter en zal plaatsvinden op zaterdag en zondag. Het roeiwater bevindt zich tussen Rotterdam en Delft, waarbij de finish zich voor het vlot van Proteus-Eretes bevindt. Bij deze afstand draait het niet alleen om kracht, maar kunnen de roeiers ook mentaal laten zien wat ze waard zijn. Op zaterdagavond zullen sprintwedstrijden plaatsvinden op het water in Delft.

lees meer


Onderzoekers creëren DNA-replicatie in een synthetische modelcel

Delft – 20-04-2018 - Onderzoekers van de TU Delft hebben samen met collega’s van de Autonome Universiteit van Madrid een kunstmatige DNA-blauwdruk gemaakt voor de replicatie van DNA in een celachtige structuur. Het maken van een dergelijke complexe biologische module is een belangrijke stap binnen een ambitieuze missie: met biologische bouwstenen een functionerende synthetische cel bouwen.
DNA-replicatie is een essentiële functie van levende cellen, die ervoor zorgt dat cellen zich kunnen delen en dat genetische informatie aan de nakomelingen wordt doorgegeven. Het mechanisme dat aan de basis ligt van DNA-replicatie bestaat uit drie belangrijke stappen. Als eerste vindt er transcriptie van DNA naar messenger RNA plaats. Vervolgens vindt translatie plaats: het messenger RNA wordt omgezet in eiwitten, de werkpaarden van de cel. Ten slotte voeren sommige van deze eiwitten de laatste stap in de cyclus uit: de replicatie (het kopiëren) van DNA. Nadat een cel haar DNA heeft gekopieerd, kan zij zich splitsen in twee dochtercellen, die elk een kopie van het oorspronkelijke genetische materiaal bevatten. 

Foto: TU Delft

lees meer


Martina Huijsmans (45) kandidaat wethouder voor D66

Delft – 20-04-2018 – Vandaag (vrijdag 20 april) heeft D66 de naam bekend gemaakt van hun kandidaat-wethouder voor het nieuwe college; Martina Huijsmans. Huijsmans (45)  is teammanager project- en programmanagement voor de gemeente Leiden en combineert sinds maart 2014 haar werk als ambtenaar met raadslid voor D66, waarbij zij zich onder andere bezig heeft gehouden met Ruimtelijke Ordening en de Spoorzone. Martina Huijsmans studeerde bouwkunde aan de TU Delft. Zij woont met haar partner en twee zoons sinds 2005 in Delft.

De combinatie van ervaring in de Delftse politiek en het aansturen van gemeentelijke ambtelijke teams wordt door D66 als een aanbeveling gezien. “Door haar ervaring als leidinggevend ambtenaar én volksvertegenwoordiger doorleeft ze de verhoudingen tussen ambtenarenapparaat, college en Raad” aldus D66 .

lees meer


Advies informateurs: verander niets, maar ga door met de oude coalitie

Delft – 19-04-2018 – Het oude college van Delft bestond tot de verkiezingen uit GroenLinks, Stip, D66, VVD en PvdA en als het aan de informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond ligt verandert er ondanks de recente verkiezingsuitslag niets en gaan de zelfde partijen gewoon door De informateurs vinden dat de huidige coalitie met deze partijen de afgelopen vier jaar heeft bewezen de stad stabiel te kunnen besturen. Bovendien vinden de informateurs ondanks het zetelverlies van sommige coalitie partners dat deze keus recht doet aan de verkiezingsuitslag.

De informateurs zien veel inhoudelijke overeenkomsten tussen GroenLinks, STIP en D66. Deze partijen vinden elkaar op de duurzaamheidsagenda, aandacht voor (fiets)mobiliteit en een preventieve aanpak in het sociaal domein. Mogelijke verschillen zijn er ook, op het gebied van de uitvoering van de Woonvisie en op de ontwikkeling van de lokale lasten. De drie partijen zien deze punten niet als barrière om met elkaar in gesprek te gaan. 
In hun verkenning is voor de informateurs duidelijk geworden dat een coalitie gevormd door de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA op het meeste draagvlak kan rekenen. Niet alleen wordt deze coalitie het vaakst aangedragen als een voorkeurscoalitie, maar bovendien worden VVD en PvdA individueel het vaakst genoemd als mogelijke coalitiepartners. Alle andere coalitiemogelijkheden konden niet rekenen op de instemming van alle potentiële coalitiepartners.

Advies voor coalitie
De informateurs pleiten voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor debat en initiatieven uit de oppositie en de stad.

Foto: Alleen de personen veranderen. De partijen blijven

lees meer


Informatieavond Rode Loper

Delft – 19-04-2018 - Sinds 2015 werkt de werkgroep De Rode Loper van Stichting Centrum Management Delft (SCMD) aan een plan om de ‘Rode Loper’ uit te leggen voor voetgangers. De Rode Loper wordt uitgelegd op de Binnenwatersloot, de Peperstraat en de Oude Langendijk. De as van de binnenstad. Op dinsdag 24 april is er een bijeenkomst voor belangstellende en geïnteresseerden over deze plannen voor een Rode Loper. In het Rode Loper-gebied staan voetgangers op de eerste plaats, maar overig verkeer krijgt er ook de ruimte. Eind vorig jaar is het schetsontwerp besproken in de raadscommissie voor Ruimte en Verkeer. Welke rol speelt de gemeente bij dit plan? Op initiatief van de SCMD, de Stichting Centrum Management Delft, zijn de plannen voor de Rode Loper uitgewerkt. De gemeentelijke rol is die van regievoering bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp.

Foto: Gerard Stolk

lees meer


Het ‘beest van de TU Delft’ is klaar voor actie

Delft – 19-04-2018 – De laatste aanwinst voor de TU Delft heet: Hexapod. Het apparaat weegt 60 ton en is 6x5x3 meter groot. Het is een testfaciliteit die krachten van 100 ton in alle zes richtingen kan aanbrengen. Het apparaat kan onder meer in 4 weken de vermoeiing in gelaste scheepsstukken nabootsen van 20 jaar varen op zee, maar is ook breder inzetbaar om constructies beter te kunnen ontwerpen. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om de hexapod op donderdag 19 april in actie te zien. 

Nachtmerrie
“Onderhoudskosten zijn een nachtmerrie voor elke scheepseigenaar”,zegt Mirek Kaminski, hoogleraar scheeps- en offshore constructies aan de TU Delft. Schepen zouden daarom duurzamer, effectiever en goedkoper moeten worden. Kaminski wil de ontwerpmethode van schepen verbeteren. En daar moet een unieke testfaciliteit op de TU Delft bij gaan helpen voor: de hexapod,  door Mirek zelf uitgedacht. Met een gewicht van 60 ton en afmetingen van 6 bij 5 bij 3 meter is de hexapod ook wel bekend als ‘het beest van TU Delft’. Kaminski gaat er stukken van schepen tussen leggen van maximaal 1 m3 waar lassen in zitten. “Bij vermoeiing van schepen gaat het altijd over gelast materiaal, want lassen zorgt voor microscheurtjes waardoor de verbinding tussen twee gelaste constructie-elementen minder sterk wordt”, zegt hij.

lees meer


Hans Geers nieuwe voorzitter FDZ

Delft – 19-04-2018 - De Federatie van Delftse Zangkoren (FDZ) heeft op de laatste algemene ledenvergadering Hans Geers gekozen tot nieuwe voorzitter van de FDZ. De federatie telt 23 koren. De verkiezing was unaniem. Het bestuur bestaat nu uit secretaris Bert v.d.Braak, voorzitter Hans Geers en penningmeester Simon Huisman. Er is nog een vacature. De afgetreden Eveline Mank werd namelijk nog niet vervangen.

Foto: Joop Bommelé

lees meer


Geert van Poelgeest benoemd tot ‘Lid van Verdienste KNNV’

Delft – 19-04-2018 - Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV afdeling Delfland en van de KNNV, gewest Zuid-Holland is tot Lid van Verdienste benoemd. Dat gebeurde tijdens de landelijke Vertegenwoordigende Vergadering (VV) van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in Utrecht. Hij dankt zijn benoeming aan zijn enthousiaste en jarenlange inzet voor de landelijke KNNV. Enkele activiteiten zijn voorzitter Beleidsraad, vele cursussen en workshops, de jarenlange functie als KNNV perscoördinator en projectleider.

lees meer


Kom een bosje unieke tulpen plukken bij het station

Delft – 19-04-2018 - Op zaterdag 28 april kan iedereen een bijzonder bosje tulpen plukken. Sinds half april staan de 125.000 tulpen van Stichting DelftBloeit in volle bloei, een prachtig gezicht. Halverwege mei moeten de tulpen echter weer het veld ruimen, dus haal ze op en geniet thuis nog even verder.

Simon Huiberts, initiatiefnemer van het tulpenveld en oprichter van Stichting DelftBloeit vertelt: “Bij de noord-uitgang van het station lag een groot veld helemaal braak. Zonde om er niks mee te doen, een bloemenveld is toch veel mooier.”
Zo gezegd, zo gedaan. Met steun van de gemeente, fonds 1818, lokale ondernemers, vrijwilligers, Duurzaamheidscentrum De Papaver en leerlingen van de Max Havelaarschool zijn de tulpen in december geplant. Nu is het aan alle bewoners en bezoekers van Delft om ervan te genieten.

lees meer


Informateurs zijn er uit

Delft – 19-04-2018 - De Delftse informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond hebben de afgelopen dagen mogelijkheden verkend voor een nieuwe coalitie voor Delft. Vanavond (donderdag) brengen ze hun eindverslag uit aan de fractievoorzitters. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Delft. De fracties van GroenLinks, STIP en D66 hebben beide informateurs vorige week opdracht gegeven voor een tweede ronde in de verkenning op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Een volgende informatieronde was nodig om mogelijke samenwerkingen nader te verkennen.

De drie fracties hebben daarbij de wens uitgesproken om samen deel te nemen in een coalitie. Overigens hebben zij de informateurs de vrijheid gegeven om ook andere combinaties te onderzoeken. De informateurs hadden de opdracht om vanuit die lijn een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad.

De informateurs zijn in de verkennende gesprekken in ieder geval nagegaan hoe kansrijk partijen een samenwerking achten in een coalitie met GroenLinks, STIP, D66 en in mogelijk andere combinaties. Ook waren de gesprekken bedoeld om duidelijk te krijgen in hoeverre partijen elkaar op inhoud kunnen vinden.

lees meer


Onderzoek naar schildertechniek Delftse meester Pieter de Hooch

Delft – 19-04-2018 – In samenwerking met Museum Prinsenhof wordt in het Ateliergebouw van het Rijksmuseum in Amsterdam onderzoek gedaan naar de schildertechniek van de zeventiende-eeuwse Delftse meester Pieter de Hooch (1629-na 1684). Het voor het eerst dat een dergelijk onderzoek wordt gedaan. De aanleiding voor het onderzoek is de overzichtstentoonstelling ‘Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer’, van 11 oktober 2019 t/m 16 februari 2020 in Museum Prinsenhof Delft.

Het technische onderzoek dat door restauratoren en onderzoekers van het Rijksmuseum wordt uitgevoerd, richt zich op de zes schilderijen van Pieter de Hooch uit eigen collectie, daterend uit circa 1650 tot 1670. Om het onderzoeksveld te verbreden zijn ook bruiklenen van onder andere Museum Boijmans Van Beuningen en een privécollectie opgenomen. Het onderzoek levert naar verwachting nieuwe kunsthistorische- en materiaaltechnische inzichten op over het leven en werk van de Hollandse meester. Volgend jaar worden de uitkomsten en conclusies gepresenteerd in de tentoonstelling en de bijbehorende catalogus van Museum Prinsenhof Delft

Foto: Rijksmuseum Amsterdam

lees meer


Symposium WERKSE. Mensenwerk 90 jaar het verschil

Delft - 16 april 2018  De sociale werkvoorziening in Delft viert een jubileum. 90 jaar geleden begon schoolleraar Van der Wouden een werkplaatsje voor gehandicapte jongens. Dit heeft geresulteerd in een eigentijdse sociale onderneming. Van Stichting Nazorg tot Werkse! van nu.
Er wordt een jubileumboek uitgegeven met de titel: Mensenwerk, 90 jaar het verschil. Eén van de schrijvers is Bert den Uijl (links op de foto). Aat Snaterse had een gesprek met hem. Cor van der Wel (rechts op de foto) gaf zijn kijk op het WERKSE van nu.

 

lees meer

Pagina 6 van 86